3 minuten
)
Ondernemen
Onderwijs

Twents Fonds voor Vakmanschap: hoe het begon…. en we nu ons eerste lustrum vieren: 5 jaar Leven Lang Ontwikkelen in Twente!

Iedere sociale innovatie met impact kent zijn eigen bijzondere verhaal. Zo ook Twents Fonds voor Vakmanschap. Bij dit eerste lustrum van het fonds, is het mooi om een korte reflectie te geven op het ontstaan ervan. Ik neem u mee naar 29 september 2016. Op die dag vond in Almelo de slotconferentie plaats van Het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen Twente. Het toenmalige POWI kan als voorloper gezien worden van wat nu de Twenteboard is gaan heten. Een orgaan waar onderwijs, overheid en ondernemers inhoud geven aan de sociaaleconomische ontwikkeling van onze mooie regio Twente.

Als oud-wethouder en oud-bestuurslid van POWI mocht ik tijdens deze slotconferentie terug-en vooruitblikken op het belang van een krachtige regionale samenwerking. Door de recent ingevoerde decentralisaties in 2015 stond die samenwerking best wel onder druk.  En we weten allemaal dat de arbeidsmarkt niet ophoudt bij gemeentegrenzen, samenwerking was en is dus echt een must. Ook heb ik in mijn bijdrage aandacht gevraagd voor de kracht van retro-innovatie: voorzieningen en aanpakken uit het verleden die vaak om onduidelijke redenen gestopt zijn, maar met wat aanpassingen weer heel goed zouden kunnen werken. Denk aan het Jeugdwerkgarantieplan, de MAVO, gesubsidieerde banen en als het om scholing gaat de Centra voor Vakopleiding voor Volwassenen (CVV’s). Juist die opgeheven CVV’s  vormden mede de inspiratie om een regionale voorziening te hebben waarmee mensen zich permanent konden om, her -of bijscholen.

Maar de echte inspiratie kwam die dag van Frank Kalshoven, columnist bij de Volkskrant en directeur van de Argumentenfabriek. Hij hield een prachtige inleiding met als titel ‘Een leven lang lullen of een leven lang leren?’. Frank was klaar met het zoveelste rapport over een leven lang leren. Hij kwam met een voorstel voor de regio in één zin: Wie (in Twente) het initieel onderwijs verlaat zonder diploma van het hoger onderwijs, krijgt bij zijn schooldiploma een onderwijsvoucher mee van 25 duizend euro. Deze ene zin maakte de tongen flink los, juist om zijn eenvoud. Primaire reacties op zijn voorstel hadden natuurlijk een sterk ‘ja, maar gehalte’ maar de boodschap kwam over: we stoppen met nu al meer dan 20 jaar praten over leven lang leren, we gaan aan de slag in Twente en we houden het simpel.

Deze boodschap, gecombineerd met het urgentiebesef om flink te investeren in talentontwikkeling en scholing in Twente, raakte John van der Vegt, toenmalig voorzitter van het CvB van het ROC van Twente. Direct na de slotconferentie nam John het initiatief om met Jeroen den Uyl en mij bij elkaar te komen en het voorstel van Frank verder uit te werken. Dat heeft geleid tot een visiedocument om te komen tot een Twents Fonds voor Vakmanschap. Onder aansturing van John ontstond hiervoor snel breed commitment en werd in korte termijn de bijpassende financiering door verschillende stakeholders geregeld. Na een intensieve voorbereiding konden we in januari 2019 starten met Twents Fonds voor Vakmanschap en de eerste scholingscheques uitreiken. Inmiddels hebben meer dan 6500 inwoners van Twente een loopbaangesprek gehad via het fonds en meer dan 3000 inwoners een cheque ontvangen om hun talenten verder te ontwikkelen.  We mogen met recht trots zijn dat we met een ‘aanpakken-mentaliteit’, bestuurlijk leiderschap en creativiteit, zo’n prachtige voorziening hebben ontwikkeld ten dienste van zovele inwoners en werkgevers in Twente.

Ik wens de inwoners en werkgevers van Twente toe dat ze nog jaren gebruik kunnen maken van  Twents Fonds voor Vakmanschap en zich zo blijvend leven lang kunnen ontwikkelen!

Bert Otten, adviseur van het Twents Fonds voor Vakmanschap.