2 minuten
)
Ondernemen
Onderwijs

Sociale Innovatie en Leven Lang Ontwikkelen

Onlangs bracht de Sociaal-Economische Raad een inspirerend advies uit over het  belang van sociale innovatie binnen arbeidsorganisaties. Sociale innovatie richt zich op het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers hun kwaliteiten en hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, waarin ruimte is voor creativiteit, eigen initiatief en experimenteerzin.
Hierdoor kunnen medewerkers plezierig en betekenisvol werken waardoor ook de  bedrijfsprestaties verbeteren. Samen met technologische innovatie vergroot sociale innovatie de arbeidsproductiviteit van de onderneming en draagt het bij aan het vergroten van een brede welvaart of zoals we dat in Twente zeggen het vergroten van het Bruto Twents Geluk.
Stimuleringsregeling
Steeds meer Twentse ondernemingen weten op een slimme manier technologische en sociale innovatie te combineren. Tegen de achtergrond van ingrijpende transities zoals de energietransitie en de digitale transitie, adviseert de SER meer aandacht te besteden aan sociale innovatie. Zo is het van belang dat in het overleg tussen overheid, werkgevers, werknemers en onderwijs naast technologische innovatie ook sociale innovatie een plek krijgt. Tevens pleit de SER voor een stimuleringsregeling voor het MKB om sociaal innoveren te bevorderen.

Een belangrijk motief om met sociale innovatie aan de slag te gaan is het groeiende tekort op de arbeidsmarkt. Ondernemingen staan in toenemende mate voor de vraag of hun organisatie nog wel voldoende ruimte biedt voor het ontwikkelen van talent. Sociaal innoveren kan dan ook niet los worden gezien van gerichte keuzes voor een leven lang ontwikkelen in de onderneming. Essentieel is dat de leercultuur in arbeidsorganisaties wordt bevorderd.

Twents Fonds voor Vakmanschap
In Twente hebben we daar flinke stappen in gezet met o.a. het Twents Fonds voor Vakmanschap en het opzetten van het Ikbindr-netwerk. Een netwerk van ruim 230 Twentse ondernemingen die zich inzetten voor een leven lang ontwikkelen in de regio. Na een succesvolle eerste fase gaat met ondersteuning van de Twente Board het Twents Fonds een nieuwe fase in. Een fase waarin we ons nog meer gaan richten op de tekortsectoren en het onbenut arbeidspotentieel in Twente. Tevens gaan we hierbij aandacht vragen voor de sociale innovatie van arbeidsorganisaties. Immers leven lang leren en sociaal innoveren gaan hand in hand en vormen belangrijke bouwstenen voor het vergroten van het Bruto Twents Geluk!

Wilt u meer weten over sociale innovatie en leven lang leren in Twente? Download het advies van de SER:  https://www.ser.nl/nl/Publicaties/advies-sociale-innovatie en bezoek de site van Ikbindr zakelijk: https://www.ikbindr.nl/zakelijk

Bert Otten, adviseur Twents Fonds voor Vakmanschap