5 minuten
)
Ondernemen

ROZ: Samen ondernemers in problemen helpen!

Hoe kunnen we samen ondernemers in problemen helpen?

Ken je een ondernemer met een tijdelijke inkomensdip, financiële problemen of schulden? Als bank, accountant of gemeente signaleer je vaak als eerste wanneer het niet zo goed gaat met een ondernemer. En dan? Verwijs de ondernemer door naar ons!

Mogelijk kan die ondernemer een beroep doen op de Bbz-regeling. Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Wij voeren deze wettelijke regeling uit voor bijna alle gemeenten in Twente en de Achterhoek.

Maar welke mogelijkheden kent het Bbz? En wat doen we nog meer voor ondernemers in problemen? Daarvan brengen wij je de komende maanden op de hoogte.

Collega legt uit: Bbz inkomensaanvulling voor ondernemers

“De Bbz inkomensaanvulling is er voor ondernemers die tijdelijk te weinig inkomsten uit het bedrijf halen om de noodzakelijke kosten te kunnen betalen”, legt ondernemersadviseur Edwin Lahuis uit.

“Met deze uitkering kunnen wij het inkomen aanvullen tot maximaal het bijstandsniveau. Dit kan verhoogd worden wanneer er sprake is van een eigen woning, een huurwoning boven de huurgrens of een arbeidsongeschiktheids-verzekering.”

Enkele situaties waarin de Bbz inkomensaanvulling uitkomst kan bieden:
– ziekte/ongeval van de ondernemer waardoor de ondernemer niet in staat is om te werken
– het wegvallen van een grote klant
– wegwerkzaamheden waardoor het pand tijdelijk niet goed te bereiken is en de ondernemer klanten misloopt
– slechte weersomstandigheden waardoor de ondernemer zijn werkzaamheden niet uit kan voeren

“Ken je een ondernemer in zo’n situatie? Of in welke situatie dan ook, maar met financiële problemen? Laat het ons weten”, roept Edwin op. “Vertel de ondernemer over ons. Of liever nog: vraag de ondernemer of je meteen in het gesprek contact met ons mag opnemen voor een afspraak.”

Speciaal voor oudere ondernemers

“Voor oudere ondernemers kent het Bbz nog een specifieke mogelijkheid”, voegt Edwin graag toe. “Alleen gaat deze regeling op den duur wel verdwijnen, omdat deze geldt voor ondernemers die geboren zijn voor 1 januari 1960. Ook met deze regeling wordt het inkomen aangevuld tot maximaal het bijstandsniveau. Op deze manier kan de ondernemer blijven ondernemen en zo deels in het eigen inkomen voorzien. Deze inkomensaanvulling kan de ondernemer ontvangen totdat de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt is. En er zijn mogelijkheden voor een klein bedrijfskrediet wanneer dit noodzakelijk is voor de voortzetting van het bedrijf.”

Samen casussen bespreken met bedrijvendesk Rabobank

We komen graag langs om onze dienstverlening verder toe te lichten. En vooral om met elkaar in gesprek te gaan.

Zo waren onze collega’s Edwin Lahuis en Sharon Scholten eind november te gast bij de bedrijvendesk van Rabobank Twente Achterhoek.

“Twee organisaties die allebei ondernemers in de regio Twente en de Achterhoek helpen. Maar elk op een eigen manier. We spreken ondernemers op verschillende momenten en met verschillende vraagstukken. Daarom namen we diverse casussen van ondernemers door. Goed om van elkaar te weten wie wat op welk moment kan doen. Want als een financiering via de bank niet mogelijk is, kunnen wij met Bbz wellicht nog wel wat betekenen. Of we kunnen samen een oplossing bieden”, aldus Edwin en Sharon. Dank voor jullie gastvrijheid, Rabobank.

Wil jij als bank, accountant/administratiekantoor, gemeente of andere relatie ook eens verder in gesprek? En misschien ook ondernemerssituaties doornemen om te kijken of wij daarin iets kunnen betekenen? Laat het ons weten via communicatie@rozgroep.nl.

Terugblik Relatiemiddag

Wij kunnen het niet alleen! Onze relaties zijn belangrijk voor ons. Mooi om zoveel van jullie dan ook te hebben gezien bij onze relatiemiddag op 14 november. Ditmaal op een prachtige locatie in de Achterhoek bij Erve Kots.

Natuurlijk hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vertellen dat we helpen bij alle fasen van het ondernemerschap. Van starten tot stoppen en alles daar tussenin. En Arno Folkerts sprak met kennis en humor over verandering en samenwerking. “Mensen zijn geneigd om te zoeken naar elkaars fouten. Maar samenwerken werkt alleen als je kijkt naar elkaars krachten.” De middag sloten we af met een gezellige borrel in het Brouwhoes.
Nogmaals bedankt voor jullie komst.

Op naar 2024!

Bedankt voor de goede samenwerking en je vertrouwen in ons het afgelopen jaar. We wensen je hele fijne feestdagen. En op naar een succesvol 2024 waarin we samen nog meer ondernemers kunnen helpen!