1 minuut
)
Ondernemen

Podcast: Frustratie bij reorganisatie; de strategische ziekmelding

Je wilt reorganiseren. Eén van de werknemers die voor ontslag in aanmerking komt, meldt zich plotseling “ziek”. Met de ziekmelding lijkt deze werknemer de boel flink te kunnen frustreren. De hoofdregel is nu eenmaal dat de werknemer tijdens ziekte ontslagbescherming geniet. Toch?

Zo zwart wit is het niet. Er bestaat een belangrijke uitzondering op de ontslagbescherming. Als een ziekmelding plaatsvindt nadat een ontslagaanvraag bij het UWV is ingediend, komt de werknemer geen ontslagbescherming toe. Recent heeft de Hoge Raad zich over de uitleg van deze uitzondering gebogen. Tom Profijt en Imke Lintsen praten je in twintig minuten bij over deze voor de praktijk zeer belangrijke uitspraak!

Luister hier de podcast!