3 minuten
)
Onderwijs

Kansengelijkmaker

Eline Holten is directeur van Endoor. Endoor is de ondernemende tak van ROC van Twente waarin beroepsopleidingen, trainingen en cursussen voor volwassenen op maat worden ontwikkeld en aangeboden, gegeven door enthousiaste en ervaren docenten van ROC van Twente.

Blijvend investeren in scholing en opleiding, vergroot kansen op werk en inkomen en tevens persoonlijke groei en welzijn.

Er zijn verschillende oplossingen denkbaar voor het probleem van te veel banen en te weinig mensen. Het omscholen en bijscholen van werknemers kan voor werkgevers een snelle oplossing zijn; medewerkers kunnen doorgroeien naar posities waarvoor nu een personeelstekort is.

Dit is echter niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Mensen met een lagere sociaaleconomische status hebben vaak minder toegang tot scholing en opleiding en lopen daardoor een groter risico op werkloosheid en armoede. Een leven lang ontwikkelen kan een grote kansengelijkmaker zijn. Daarvoor is het van belang om voor iedereen scholing en opleiding toegankelijk te maken.

Werkgevers hebben daarin ook hun verantwoordelijkheid. Zij kunnen zorgen voor opleidingsmogelijkheden en loopbaanontwikkeling binnen het bedrijf. Daarnaast kunnen werkgevers ook bijdragen aan de toegankelijkheid van scholing voor werknemers met bijvoorbeeld scholingsbudgetten, flexibele werktijden om studie mogelijk te maken of een werkomgeving waarin werknemers van elkaar kunnen leren. Bedrijven kunnen daarbij samenwerken door kennis en leervragen te bundelen en gezamenlijke scholing aan te bieden.

Werkgevers worstelen soms met werknemers die weinig of geen motivatie tonen om te leren. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de motivatie, zoals persoonlijke omstandigheden, ervaringen met eerdere scholing en de context waarin wordt gewerkt. Financiële problemen, gezondheidsproblemen of een gebrek aan flexibiliteit in werktijden bijvoorbeeld maken dat het lastig om tijd vrij te maken voor scholing. Ook het ontbreken van een startkwalificatie kan beperkend zijn. Dit vraagt om maatwerkoplossingen en ondersteuning.

Kortom, het is dus belangrijk dat werkgevers niet alleen oog hebben voor de productiviteit en winstgevendheid van hun bedrijf, maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling en toekomstige loopbaan van hun werknemers. Een leven lang ontwikkelen kan bijdragen aan de persoonlijke groei en welzijn van werknemers, maar ook aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers en het succes van het bedrijf.

Wij merken dat de vraag naar maatwerktrajecten toeneemt, zodat werknemers een diploma of certificaat behalen voor het werk dat ze al jaren uitvoeren. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in scholing, zodat medewerkers breder inzetbaar zijn of taken over kunnen nemen van collega’s. Werkgevers kiezen voor verkorte en versnelde leertrajecten voor medewerkers die al een bepaalde achtergrond en werkervaring hebben of voor het trainen van skills zoals digitale vaardigheden en leidinggeven.

Zo dragen werkgevers bij aan de continuïteit van hun organisatie én aan het verkleinen van kansenongelijkheid.