4 minuten
)
Ondernemen

Inclusiviteit op het werk: meten is weten

Het Rabobank Stimuleringsfonds versterkt organisaties met een maatschappelijk of economisch doel. Stichting Practicum is er daar één van. Practicum strijdt voor inclusiviteit en diversiteit op de arbeidsmarkt. Markeloër Jeroen Dijkstra is de voorzitter van de stichting, Enschedeër Veli Irturk één van de bestuursleden.

Veli Irturk bouwde jarenlange ervaring op als arbeidsdeskundige en. werkzoekendebegeleider en in sociaal werkgeverschap. Hij werkte onder meer voor het UWV, gemeenten en voor zijn eigen bureau. Drie jaar geleden sloeg voor hem het noodlot toe. Irturk liep na een fietsongeluk blijvende hersenschade op. Alles werd anders. Irturk werd volledig arbeidsongeschikt verklaard. Uitgerekend hij. ‘Ja, dat verzin je niet he?’, zegt hij nuchter. ‘Het is nog steeds elke dag balanceren, ik kan slecht tegen prikkels en heb stabiliteit en rust nodig. Maar mijn ongeluk, en de nasleep ervan, openden ook mijn ogen. Iets wat ik jarenlang had verkondigd, kreeg voor mij een heel andere dimensie: participatie op de arbeidsmarkt, of dat nou in loondienst is of op een andere manier, betekent iets voor je. En niet zomaar iets, het geeft zin aan je leven, je doet ertoe voor jezelf en voor je omgeving. Dit viel voor mij opeens helemaal weg. Ik wist het toen zeker: ik wil vechten voor die zingeving. Voor mezelf en voor anderen. Dat doe ik sindsdien met Stichting Practicum.’

Missie

Veli werd als ‘professioneel vrijwilliger’, zoals hij het zelf noemt, een succesvol team met Jeroen Dijkstra. De Markeloër bouwde een carrière op binnen het onderwijs. Hij is momenteel op Vakschool Het Diekman, onderdeel van het Stedelijk Lyceum in Enschede, als coördinator verantwoordelijk voor de uitstroom naar werk. Veli en Jeroen zijn er beiden van overtuigd dat inclusiviteit meer is dan een label voor bedrijven en dat er ook zonder subsidies op dit vlak veel mogelijk is. ‘De bereidheid van bedrijven en overheden om plek te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is er vaak wel, ziet Dijkstra. ‘Inclusiviteit en diversiteit zijn populaire begrippen geworden, maar zijn soms nog niet veel meer dan een lege huls. Want wanneer ben je als bedrijf nou echt inclusief? Hoe meet je dat? Met stichting Practicum geven we het antwoord op die vragen. We bieden oplossingen voor hét arbeidsmarktvraagstuk van nu: de integratie van arbeidsgehandicapten op de werkvloer. Onze missie is dat er zo min mogelijk mensen langs de kant staan. Dat doen we belangeloos. We leveren niet de zoveelste papieren tijger af, maar geloven in pragmatische oplossingen voor concrete problemen van mensen. We zoeken de samenwerking op met regionale partijen in het onderwijs, overheid en bedrijfsleven.’

Vakspecialisten

Stichting Practicum zette in Twente inmiddels een vruchtbaar netwerk op van bedrijven die voldoen aan de door hen opgestelde certificering. Deze bedrijven kijken mee in de opzet van een aantal praktijkscholen, zoals die van Vakschool Het Diekman. ‘Jongeren die eerder als generalist werden opgeleid, worden nu vakspecialist’, vertelt Dijkstra. ‘Als jij als jongere je hele leven al hoort dat je niet zo goed bent in taal en rekenen, helpt dat niet bij je zelfbeeld. Wij kijken juist veel meer naar het benutten van ieders talent, maatwerk dus. Daarbij is de duurzame samenwerking met bedrijven heel belangrijk. Er was hier laatst nog een jongen die nu een vaste baan heeft gekregen bij schildersbedrijf Bonke uit Enschede. We hebben hem met Bonke eerst specialistisch opgeleid en hij liep er al anderhalf jaar stage. Ze kenden elkaar dus inmiddels door en door. Zo’n jongen zou ergens anders misschien tussen wal en schip zijn gevallen. ’Veli: ‘Nederland is een divers land, maar dat wil niet altijd zeggen dat we ook inclusief zijn. Wij willen dat iedereen naar vermogen mee kan doen, ongeacht je maatschappelijke, culturele of etnische achtergrond. Bedrijven die daarin slagen, mogen wat ons betreft daarvoor gewaardeerd worden. Daar maken wij werk van.’

I’M certificaat

Één van de instrumenten van Stichting Practicum is een keurmerk voor sociaal en inclusief ondernemen: het I’M certificaat. Dit certificaat wordt uitgegeven door TÜV Nederland, de certificerende instelling die de audits uitvoert. I’M staat hier voor inclusiviteitsmeter. Met dit instrument wordt de score van ondernemers op het vlak van inclusiviteit en diversiteit in beeld gebracht. ‘Het certificaat maakt niet alleen de inclusieve impact van een organisatie zichtbaar, maar is ook toetsbaar’, vertelt Dijkstra. ‘Overheden die het I’M certificaat in aanbestedingen opnemen, zetten zich in voor mens en maatschappij. Hiermee wordt hun zogenaamde ‘social return on investment’ naar een hoger niveau getild.’ Op de website van Stichting Practicum is meer over het certificaat en over de andere methodieken, modellen en meetinstrumenten te vinden.

Tekst: Jochem Vreeman