4 minuten
)
Ondernemen

Hoe kunnen we samen ondernemers in problemen helpen?

Ken je een ondernemer met een tijdelijke inkomensdip, financiële problemen of schulden? Als bank, accountant of gemeente signaleer je vaak als eerste wanneer het niet zo goed gaat met een ondernemer. En dan? Verwijs de ondernemer door naar ons!

Mogelijk kan die ondernemer een beroep doen op de Bbz-regeling. Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Wij voeren deze wettelijke regeling uit voor bijna alle gemeenten in Twente en de Achterhoek. 

Maar welke mogelijkheden kent het Bbz? En wat doen we nog meer voor ondernemers in problemen? Daarvan brengen wij je deze maanden op de hoogte.

Onze mogelijkheden bij bedrijfsbeëindiging

Het kan zijn dat een ondernemer wil stoppen met het bedrijf. Of noodgedwongen moet stoppen. Op dit moment een actueel thema in de media. Het aantal winkeliers dat ermee gestopt is, is het afgelopen jaar verdubbeld. Wat kunnen wij als ROZ betekenen voor de stoppende ondernemer? Onze collega ondernemersadviseur Mark Bezemer legt dit graag uit.

Advies bij stoppen

“Samen met de ondernemer bekijken we de redenen waarom hij het bedrijf wil of moet beëindigen. En is stoppen wel de juiste oplossing? Of zijn er toch mogelijkheden om door te gaan? Als beëindigen de enige optie blijkt, dan adviseren we de ondernemer welke stappen hij moet nemen. Ook zijn er financiële regelingen wanneer je gaat stoppen”, legt Mark uit.
Bbz beëindigingsuitkering

Collega Mark Bezemer

“Als de ondernemer gaat stoppen met het bedrijf, dan kan het zijn dat hij daarvoor enige tijd nodig heeft. Omdat er bijvoorbeeld nog voorraad verkocht moet worden. Of er zijn huurverplichtingen. De inkomsten zijn daardoor niet meer voldoende om van te kunnen leven”, schets Mark de situatie. “In zo’n geval kan de ondernemer mogelijk een beroep doen op een inkomensaanvulling via het Bbz. De beëindigingsuitkering. Dit is een aanvullende uitkering tot het moment dat de ondernemer daadwerkelijk stopt met het bedrijf, maximaal 12 maanden.”

IOAZ-uitkering

“Ondernemers van 55 jaar en ouder kunnen bij bedrijfsbeëindiging een beroep doen op de IOAZ-regeling”, vult Mark aan. “Heel belangrijk: deze uitkering moet je aanvragen voordat het bedrijf daadwerkelijk beëindigd is. Deze aanvullende uitkering gaat in wanneer de ondernemer het bedrijf stopt en loopt door tot het moment dat hij recht heeft op AOW. Het voordeel van IOAZ ten opzichte van de Participatiewet is dat je bij IOAZ een hogere vermogensvrijstelling hebt.”


Kennismaken met SNS Bank

Wij gaan graag met jullie in gesprek om onze dienstverlening verder toe te lichten. En te horen wat er bij jullie speelt.

Op 23 januari waren een zakelijk adviseur en manager van SNS Bank bij ons op bezoek. Samen met onze collega’s Pascal Franken, Joris Mekenkamp, Silke Eitink en Marieke Slot bespraken zij in welke situaties we naar elkaar kunnen doorverwijzen. Dank voor jullie komst, SNS Bank.


Voorlichting over bedrijfsopvolging voor Hengelose marktkooplieden

We geven ook regelmatig voorlichting aan ondernemers. Zo was er op 1 februari een flinke groep Hengelose warenmarkt-ondernemers bij ons in Ondernemerscentrum H164 te gast.

Onze collega’s Paul Jansman en Rob Hilarius gingen met hen in gesprek over wat er zoal speelt op de markt. En vertelden wat wij voor hen kunnen betekenen. “Vergrijzing is een thema dat speelt bij de marktkooplieden. Zowel aan de vraag- als de aanbodkant zien zij uitdagingen. Want niet alleen de marktkooplieden worden ouder, maar ook de bezoekers”, legt Paul uit.

“Mede vanuit mijn rol in het acquisitieteam van het centrum van Hengelo werd mij gevraagd wat wij als ROZ voor deze doelgroep kunnen betekenen. We hebben voorlichting gegeven over onze totale dienstverlening, van starten tot stoppen. En specifiek over marktkansen en waar je aan moet denken bij bedrijfsopvolging. Zowel voor de verkopende als de overnemende partij.”