4 minuten

Hoe implementeer je AI in jouw bedrijf?

De wereld van technologie blijft maar evolueren, en bedrijven die deze ontwikkelingen omarmen, positioneren zich voor succes en groei. Het INN Twente magazine benadrukte de veelzijdige impact van deze vooruitgang met een grote nadruk op AI & Generative AI (GenAI). Ook al is dit magazine pas kortgeleden gepubliceerd, is er in deze korte 4 weken alweer veel nieuws uitgebracht. Van een nieuwe versie van Google Gemini (die nu hele films als input kan gebruiken) tot de SORA van OpenAI die hyperrealistische video’s kan genereren. De ontwikkelingen gaan ontzettend snel en de mogelijkheden zijn oneindig. De vraag die echter blijft, is hoe jij ervoor zorgt dat jouw bedrijf van deze revolutie kan profiteren?

De manier waarop AI de industrie heeft getransformeerd dit afgelopen jaar is ongekend. Chat GPT alleen al stelt bedrijven in staat om data-analyse te verdiepen, grote rapporten snel samen te vatten en klantinteracties (al dan niet soms onsuccesvol) te personaliseren. De sleutel tot succes ligt echter niet in de technologische capaciteit maar bij de menselijke aanpasbaarheid. Hierdoor is de menselijke maat, en bedrijfscultuur, cruciaal voor een succesvolle adoptie van GenAI.

Snap de weerstand

“People dislike uncertainty, not change.”

Het is menselijk dat je werknemers terughoudend zijn tegen verandering vanwege de onzekerheid die het meebrengt. Wanneer de werkwijze drastisch verandert, zal deze onzekerheid alleen maar groter zijn. Werknemers kunnen bezorgd zijn over hoe GenAI hun baanzekerheid, dagelijkse taken en controle over hun werk zal beïnvloeden. Daarom zijn open gesprekken met je werknemers van cruciaal belang. Laat in deze gesprekken zien hoe GenAI bedoeld is om taken te verbeteren door repetitieve of laagwaardige taken te automatiseren. Hierdoor kunnen deze werknemers meer tijd besteden aan complexe, waardevolle taken of simpelweg aan eigen “projectjes”.

Focus op de problemen en begin klein

Begin met het identificeren van specifieke problemen of inefficiënties binnen je organisatie die met GenAI kunnen worden aangepakt. Gebruik de input van de open gesprekken met je werknemers en probeer de problemen die zij ervaren op te lossen met GenAI. Door te focussen op deze concrete uitdagingen, zoals het automatiseren van tijdrovende data-analyse, kunnen werknemers direct zien hoe GenAI hun werk kan ondersteunen en versterken, in plaats van vervangen. Probeer hierbij klein te beginnen. Laat AI niet direct de meest moeilijke datasets analyseren, maar begin bij een simpel balansoverzicht. Door een project of taak te kiezen dat relatief laag risico is, kunnen jij en je werknemers volop experimenteren met de tools die er zijn. Successen en leerervaringen van deze (kleine) projecten kunnen dienen als basis en bewijs voor bredere implementatie.

Erken de beperkingen

Net als elke andere technologie heeft ook AI z’n beperkingen. Erken deze beperkingen vanaf het begin, en zorg dat je werknemers deze beperkingen ook kennen. Door deze beperkingen te erkennen, kan jouw team beter inschatten wanneer en hoe GenAI het beste kan worden ingezet. Benadruk hoe GenAI werknemers kan bevrijden van monotone taken en hen meer ruimte kan geven voor creativiteit, probleemoplossing en strategisch denken, maar benadruk ook dat Chat GPT antwoorden kan “verzinnen” of feiten fout kan presenteren.

Beheer Veranderingen

Het “managen” van verandering is een cruciaal onderdeel van elke implementatie. Hierbij is het belangrijk om te begrijpen (en te erkennen) dat veranderingen simpelweg tijd kosten. Betrek daarom werknemers bij het proces door trainingen aan te bieden, regelmatige updates te geven over de voortgang en open te staan voor feedback. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin werknemers zich ondersteund voelen en deel uitmaken van de transitie.

Door deze stappen te volgen, bouw jij niet alleen een sterke basis voor de integratie van GenAI, maar creëer je ook een bedrijfscultuur die innovatie omarmt. Het is hierbij belangrijk om te onthouden dat de reis naar technologische integratie een continu proces is van leren, aanpassen en weer verbeteren. Met ons bedrijf, ChatIT, willen we jou en jouw bedrijf ondersteunen tijdens dit proces. Als studenten van de Universiteit Twente, gespecialiseerd in Data & Computer Science en Engineering & Business, hebben we de nieuwste kennis van de technologie en van jouw bedrijfsprocessen. Onze trainingen en advies op maat zijn ontworpen om te zorgen dat jouw bedrijf de volledige potentie van GenAI kunt benutten en hiermee zichzelf naar een nieuwe hooghte kan tillen.

Geschreven door Steyn Knollema

Website: https://www.chatit.nl

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/chat-it