8 minuten
)
Ondernemen

Het jaar van Twente Board

Voorwoord voorzitter Ank Bijleveld-Schouten

Moedig voorwaarts. Dat is over het algemeen mijn motto. Maar soms is het goed om toch even terug te kijken en dat doen we in deze laatste nieuwsbrief van het jaar.

2023 stond voor ons in het teken van de Regio Deal en het rapport Elke Regio Telt. We zijn blij met dit rapport omdat dit aantoont hoe belangrijk het is om te investeren juist ook in de wat landelijkere regio’s. Hier liggen kansen die benut moeten worden! Ook de Regio Deal nam een belangrijke plek in binnen onze werkzaamheden. Alleen al het indienen van de aanvraag was een enorme klus. Het is geweldig dat deze aanvraag in februari werd gehonoreerd.

Zelf stapte ik in de zomer van dit jaar ‘on board’. Hoewel ik al veel wist over onze mooie regio, ben ik toch aangenaam verrast over alles wat ik in de afgelopen maanden heb gehoord en gezien. Twente is een sterk merk. En door intensief met elkaar samen te werken zijn we in staat om grootse dingen te bereiken. Zo wist ik bijvoorbeeld nog niet hoe bijzonder het Twentse textielcluster is, en hoe ver we al zijn met het recyclen van textiel. Ook op het gebied van medische technologie en chips doen we mooie dingen. En dan heb ik het nog niet eens over alle inspanningen die we met elkaar doen aan het behouden van al het nodige talent voor onze regio. Op het Twente Event lanceerden we het onderzoek naar Twents Werkgeluk, dat ons hopelijk ook bij deze opgave gaat helpen.

Ook interessant was mijn eerste ontmoeting met Brainport, de triple helix uit de regio Eindhoven waarmee we regelmatig ervaringen uitwisselen over onze strategie, ambities en activiteiten en om te kijken waar we elkaar kunnen versterken en samen bij kunnen dragen aan nationaal/Europees beleid. En in de aanloop naar de verkiezingen hebben we onze Twentse stem goed laten horen, door het uitdelen van onze lobbyboodschap tijdens de Torentje tot Torentje-debatten die gehouden werden op de UT.
Kortom, ik ben helemaal geland en kijk vol frisse moed uit naar het komende jaar, waarin we met elkaar ongetwijfeld weer iets moois neer gaan zetten. Voor nu wens ik jullie allemaal hele fijne feestdagen en een goed, succesvol, maar vooral gezond 2024!

Ank Bijleveld-Schouten – Voorzitter Twente Board

Januari – Tweede Talent Meet Up van 0 naar 100: talent herkennen en kennis delen op cruciale thema’s

Buiten kroop de temperatuur naar bijna 0 graden, maar bínnen in het Almelose Stadslab was het 100% comfortabel toeven tijdens de tweede ‘Talent Meet Up’ op woensdag 25 januari. Meer dan 60 deelnemers aan dit geluksevent van Twente Board liepen zich mentaal enthousiast warm met een prikkelend programma. Na afloop was de rode draad bij alle deelnemers uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid helder: Twente brúist van (onontdekt) talent.

Februari – Nog meer impact maken met nieuwe Regio Deals

De Twentse vlag mag opnieuw uit. Want de Regio Deal die Twente Board heeft aangevraagd namens de ondernemers, gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen en andere betrokken partijen in Twente, is gehonoreerd. Dat betekent dat Twente nog eens maximaal 25 miljoen kan investeren in de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. Dat is meer dan goed nieuws te noemen.


Maart – Twente Board roept Rijk op meer oog te hebben voor regionale verschillen

De regionale verschillen in brede welvaart in Nederland zijn groot en ze nemen toe. Het beleid van het kabinet moet zich richten op het tegengaan van onwenselijke verschillen, het compenseren van achterstanden alleen is onvoldoende. Er moet overal in Nederland worden geïnvesteerd in regionale ontwikkeling op de lange termijn.


April – Europa ziet het belang van een goede spoorverbinding met Duitsland

Het Europees Parlement heeft officieel gestemd voor de opname van de spoorlijn Zwolle-Twente-Münster in het TEN-T netwerk (The Trans-European Transport Network). Dit is in de besluitvorming van de Europese Unie een belangrijke mijlpaal. Met deze stap is de toevoeging van de spoorlijn aan het Europese netwerk een grote stap dichterbij.


Mei – Door nieuwe openbare kade XL Businesspark is Twente optimaal bereikbaar via het water

Met een traditionele ‘scheepsdoop’ werd de nieuwe openbare kade op het XL Businesspark bij Almelo op 31 mei officieel geopend. Door het vergroten van de kade in combinatie met de verruiming van de Twentse kanalen, wordt de bereikbaarheid van het XL Businesspark ‘Port of Twente’ flink verbeterd. Er kan nu maximaal worden ingezet op meer vervoer over water. Door de uitbreiding is er voldoende openbare overslagcapaciteit voor de aan- en afvoer van bulk, stukgoed en olie en kan er voldoende op- en overslagcapaciteit worden geboden door Combi Terminal Twente. Ook nog als in de toekomst alle bedrijven op het XL Businesspark zijn gevestigd.


Juni – Koning Willem-Alexander en minister Hanke Bruins Slot bezoeken regio Twente

Op woensdag 28 juni bracht Koning Willem-Alexander samen met minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een werkbezoek aan de regio Twente. Het werkbezoek stond in het teken van de Regio Deal Twente, grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en weerbaar bestuur. Na een warm welkom bij Kampus Rijssen werden er goede gesprekken gevoerd over de lopende Regio Deal Twente, grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en weerbaar bestuur.

Juli – Ondernemers verbijsterd over ‘pauze’ aanpak N35

Ondernemers- en transportorganisaties roepen het kabinet op om de eerder gedane beloftes over de aanpak van Rijksweg N35 in Overijssel na te komen. Zij doen dat in een brief die is verstuurd aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. De brief is ondertekend door VNO-NCW, mede namens ANWB, Evofenedex, TLN Regio Oost, MKB Regio Zwolle, Port of Zwolle, Port of Twente en Twente Board.

Augustus- Inzet Twente Board voor de Tweede Kamerverkiezingen

Op 22 november 2023 worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Een goed moment voor Twente Board om de Twentse boodschap onder de aandacht te brengen bij de politieke partijen.

September – Europese regio’s Oost-Nederland en Nord-Westfalen presenteren grensoverschrijdende strategie aan Europese partners

Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, Oost NL en Twente Board brachten op woensdag 6 september een bezoek aan Brussel. Doel van dit bezoek was om de gezamenlijke grensoverschrijdende strategie (cross-border strategie) te presenteren aan DG Research & Innovation en een aantal Europese netwerken. Een delegatie bestaande uit overheden, ondernemers en kennisinstellingen (triple-helix) sprak met hen over de mogelijkheden om te komen tot een duurzame, grensoverschrijdende samenwerking.


Oktober – Elke regio telt!

Op 24 oktober is het rapport besproken in het commissiedebat Elke Regio telt. Twente Board was daarbij aanwezig, samen met andere bestuurders uit Oost Nederland en ook uit Noord Nederland, Zeeland en Limburg. Om te benadrukken dat we het rapport omarmen en uitkijken naar een stevig vervolg.

Vlak voor het debat was er een korte ontmoeting met Tweede Kamerleden Yvonne Bijenhof, MA, BEd, Daniel Koerhuis, Roelof Bisschop, Roelien Kamminga, Erik Haverkort, Julian Bushoff, Stieneke J.F. van der Graaf, LL.M. en Harmen Krul. Niet op de foto maar wel vlak voor of nadat de foto werd gemaakt waren Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas ook aanwezig.

Voorzitter Ank Bijleveld van Twente Board mocht namens alle regio’s het woord voeren. Met de dobbelstenen kun je alleen maar 6 gooien. Want je gooit altijd de hoogste ogen als je investeert in de regio. Op naar een goede toekomst voor heel Nederland.


November – Ondertekening nieuwe Regio Deal Twente

Zojuist is in Ede de Regio Deal Twente ondertekend door minister Hugo de Jonge en Twente Board-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten. Dat bekent dat Twente concreet aan de slag kan met het werken aan de drie grote opgaven uit de Regio Deal; de druk op het regionale bedrijfsleven, het behouden en aantrekken van al het beschikbare talent en de toegankelijkheid van de zorg.