2 minuten

FC Twente, UT, Saxion en ROC gaan samen innoveren

FC Twente en de regionale kennisinstellingen Universiteit Twente, hogeschool Saxion en ROC van Twente gaan intensiever samenwerken op het gebied van innovatie. Op initiatief van FC Twente is er recent een convenant getekend dat leidt tot nieuwe projecten.

Deze projecten richten zich op innovatie in het voetbal, op dataverzameling én gebruik en op innovatie in sportmedische faciliteiten. Een voorbeeld van zo’n project is het bedenken en ontwikkelen van het ‘trainingsveld van de toekomst’. Daarbij focussen de initiatiefnemers zich op warmte- en energieopslag rondom een trainingsveld, innovatieve belichting en besproeiing, nieuwe types ondergrond, de indeling van het veld en (data)verbindingen. Ook valt te denken aan projecten die zich richten op het verzamelen en benutten van kennis voor het voorkomen en behandelenvan blessures.

Ivar Hageman gaat als coördinator van dit innovatieproject aan de slag voor de betrokken partijen. “Ik geloof sterk in de kracht van samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en topsport, samen met de bedrijven, zorginstellingen en overheden in Twente. We kunnen samen veel bereiken als we van elkaars krachten gebruik maken. Deze samenwerking is daarmee ook een mooie volgende stap in de continuïteit van FC Twente.”

Vernieuwende ideeën

Vorig jaar organiseerde FC Twente met Kennispark Twente, de Universiteit Twente en de vakspecialisten van de club een brainstormsessie om te kijken waar richting de toekomst van het voetbal de innovatieve mogelijkheden liggen, onder de noemer ‘De voetballer van 2030’. Het leidde tot het versterken van de innovatiecommunity op en rond De Grolsch Veste, het leverde vernieuwende ideeën op en zorgde voor nieuwe samenwerkingen.