3 minuten
)
Ondernemen
Onderwijs

Een Leven Lang Leren in Twente

De toekomst van werken in een veranderende wereld

Twente, de regio die bekendstaat om zijn innovatie en technologische vooruitgang, ziet zijn kennis en vaardigheden sterk aan verandering onderhevig. Diploma’s die in het verleden zijn behaald, krijgen steeds minder waarde, en er zijn nieuwe of andere vaardigheden noodzakelijk. Dit geldt voor elk beroep in de techniek, zorg, onderwijs en, zoals in mijn geval, vormgeving en communicatie. Traditionele beroepen maken plaats voor nieuwe en toekomstige beroepen zijn zelfs nog niet bekend. Door de invloed van technologie, media en kunstmatige intelligentie (AI) gaan veranderingen onmiskenbaar snel.

Belang van een Leven Lang Ontwikkelen

Snel veranderende arbeidsmarkt
Banen die ooit als stabiel werden beschouwd zijn verdwenen of verdwijnen in de komende jaren. Beter worden in wat je doet, nieuwe vaardigheden leren en overstappen naar een andere baan in een andere sector of je talenten inzetten voor verschillende werkgevers in een hybride baan is essentieel. We moeten anders kijken naar ‘de standaard baan. Dit betekent ons blijvend aanpassen aan deze veranderingen door bijscholing, maar ook door anders te kijken naar de invulling van banen en functies. Die moeten meer hybride zijn en minder ‘diploma-gebonden’ zijn.

Technologie, media en AI als aanjagende krachten
De opkomst van technologie, (sociale) media en AI heeft de manier waarop we werken en zakendoen al sterk veranderd. Ze hebben nieuwe kansen gecreëerd, maar vragen ook om andere vaardigheden en kennis om deze goed en efficiënt in te zetten. Ook verhogen ze soms de snelheid waarmee we tijd en inhoud van beroepen anders moeten inrichten en inzetten. Bij het aangaan van die veranderingen heb je af en toe een steuntje in de rug nodig. Een leven lang ontwikkelen is cruciaal. Daarom heeft iedereen de toegang tot kennis en steeds weer nodig. Niet iedereen heeft dezelfde middelen en mogelijkheden om te blijven leren. IKBINDR helpt hierbij. Als we collectief (overheid en ondernemers) samenwerken, kunnen we iedereen gelijke kansen bieden en stimuleren ‘bij te blijven’.

IKBINDR is de sleutel
Leven Lang Ontwikkelen in Twente is de sleutel tot het activeren van mensen in de steeds veranderende toekomst van werk. De inspirerende IKBINDR-verhalen van inwoners in Twente die zich bij- of omgeschoold hebben laten zien dat het mogelijk is een weg hierin te vinden en tegelijkertijd volgen veel kandidaten daarmee ook hun hart. Wat kunnen wij doen om iedereen optimaal in te zetten? Hoe richten we ons werk in? Welke vaardigheden zijn hierbij nodig? Welke kansen kunnen we grijpen? Door IKBINDR door Twents Fonds voor Vakmanschap te omarmen, kunnen we een actieve rol spelen in het vormgeven van de toekomst in Twente, zowel als werknemer als werkgever.

Martijn Assen, eigenaar Neerlandsvlak bv