3 minuten
)
Ondernemen
Onderwijs

Column: investeren in scholing en ontwikkeling, doen!

In de snel veranderende wereld van vandaag is het belangrijk voor ondernemingen om zich voortdurend aan te passen aan nieuwe technologische ontwikkelingen en veranderende markttrends. Dit vereist een sterk team van goed opgeleide en deskundige medewerkers. Het belang van scholing en ontwikkeling kan dan ook niet genoeg benadrukt worden. Als ondernemer in de technologische industrie zie ik onze omgeving steeds sneller veranderen. De ontwikkeling rondom digitalisering en de opkomst van nieuwe technologieën zoals robotica vragen momenteel al veel van de mensen die werkzaam zijn in deze sector. En dan staan we nog maar aan het begin van de ontwikkelingen omtrent kunstmatige intelligentie, machine learning en deep learning.

Het belang van scholing en ontwikkeling in jouw onderneming
In een tijdperk waarin technologische vooruitgang exponentieel toeneemt, is het cruciaal voor ondernemingen om hun medewerkers voortdurend bij te scholen. Scholing en ontwikkeling vergroten de vaardigheden en kennis van werknemers, waardoor ze beter kunnen inspelen op veranderende behoeften en nieuwe uitdagingen. Dit leidt tot verbeterde productiviteit, hogere kwaliteit van diensten en producten en een concurrentievoordeel op de markt.

Technologische vooruitgang brengt talloze kansen met zich mee voor ondernemingen. Innovatieve oplossingen zoals kunstmatige intelligentie, big data-analyse en automatisering hebben het potentieel om bedrijfsprocessen te stroomlijnen, kosten te verlagen en nieuwe markten te openen. Door te investeren in scholing op het gebied van technologie kunnen medewerkers deze kansen omarmen en effectief gebruikmaken van nieuwe tools en systemen.

Twents Fonds voor Vakmanschap
In Twente bestaat Twents Fonds voor Vakmanschap, een waardevol initiatief dat werkende, werkzoekende en werkgevers motiveert, adviseert en faciliteert op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Het fonds biedt onder andere financiële steun en dit zorgt ervoor dat scholing toegankelijker wordt zodat medewerkers en werkgevers gestimuleerd worden om te blijven investeren in bijvoorbeeld om- of bijscholing.

Als ondernemers hebben we de verantwoordelijkheid om vooruit te kijken en ons aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Charles Darwin zei immers in de 19e eeuw al: “Het zijn niet de sterkste van een soort die overleven en ook niet de intelligentste. Het zijn degene die zich het best op veranderingen aanpassen.” Het investeren in scholing en ontwikkeling van medewerkers is een strategische zet die op de lange termijn vruchten zal afwerpen. Door te blijven leren en groeien, zullen we in staat zijn om competitief te blijven en kansen te benutten die zich voordoen in een snel evoluerende omgeving. Laten we dus samen hier de mouwen voor opstropen, niet alleen voor het welzijn van onze ondernemingen, maar ook voor de groei van onze medewerkers en de economie als geheel.

Werkgevers…. word ambassadeur van IKBINDR!
De Nederlandse overheid stelt veel subsidiegeld beschikbaar ten behoeve van de om-, her- en bijscholing. Door versnippering in opleidingsland maar zeker ook door misbruik van subsidiegelden komt ons belastinggeld helaas niet altijd op de juiste plek terecht. Door als werkgever ambassadeur van IKBINDR te worden bundelen wij onze krachten, tonen we aan dat wij Twents Fonds voor Vakmanschap ondersteunen en geven wij een krachtig signaal naar onze overheid dat deze manier van opleiden effectief is. Al bijna 250 organisaties gingen u al voor. En u?

Als lid van de regiegroep heb ik een adviserende en controlerende rol binnen het TFvV. Niet alleen beleidsmatig maar ook financieel. Samen met de overige leden van de regiegroep zorgen wij er dan voor dat elke beschikbare Euro maximaal gespendeerd wordt aan scholing. Op deze manier komt ons belastinggeld op de juiste plek terecht.

Martijn Tuinte, Tuinte smart industrial solutions
IKBINDR ambassadeur en lid van de regiegroep Twents Fonds voor Vakmanschap