2 minuten

Column: het belang van een sterke ondernemersvereniging in Twente

Ondernemingen, ondernemers, hun medewerkers, deskundigen van (branche)verenigingen en die van regionale werkgeversverenigingen vormen de ruggengraat van VNO-NCW Twente. Wij maken ons sterk voor een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat in Twente en zorgen ervoor dat de stem van ondernemers te horen is in de regionale economie. Ondernemers ontmoeten elkaar in Twente en staan aan de basis van veel projecten voor nieuw en duurzaam ondernemerschap. Voor een effectieve regionale lobby werken we nauw samen met collega-ondernemers, het onderwijs en de overheid. Door de verbondenheid met VNO-NCW klinkt het geluid uit Twente ook door in landelijk en Europees beleid.

Regionale verbindingen en brede welvaart
Wij geloven in de kracht van verbinding in de regio. Dit is een van de kerntaken van VNO-NCW Twente. Door het verbinden van onze leden brengen we netwerken en expertise samen. Daarnaast maken we gebruik van collectieve intelligentie om zo de brede welvaart in Twente verder uit te breiden. We kiezen hiermee voor een kompas dat zich richt op het bereiken van een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te maken. Bovendien wil het bedrijfsleven verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn wij als deelnemer in Ondernemend Twente nauw betrokken bij de Regio Deal, waarin de regio – overheid, onderwijs en ondernemers – gezamenlijke investeringsafspraken maken met de Rijksoverheid.

Evenementen
Een andere belangrijke taak is het bijeen brengen van leden, waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen een bezoek aan aansprekende ondernemingen in de regio, en een gezamenlijk gesprek over relevante en actuele thema’s. Uit recente dialoogsessies met leden uit Twente is gebleken dat we hierbij als vereniging een belangrijk bindmiddel zijn. De komende periode zetten we ons hier vol voor in.

Projecten
Naast het verbinden in de regio, zorgen wij voor verbindingen aan projecten waarbij ondernemers in de regio een beroep kunnen doen op een breed scala aan praktische ondersteuning in de dagelijkse bedrijfsvoering. Denk hierbij aan ondersteuning en actuele informatie op thema’s gerelateerd aan de arbeidsmarkt, energietransitie, infrastructuur en ruimte. Kortom, lid zijn en worden van VNO-NCW Twente betekent meedoen, meepraten, kennis halen en kennis brengen. Samen zijn we sterk!

Michel ten Hag, voorzitter VNO-NCW, regio Twente