2 minuten
)
Ondernemen
Onderwijs

Zet jij als ondernemer al in op scholing van jouw (toekomstige) talent?

Twente investeert in een Leven Lang Ontwikkelen! Door economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt in onze regio in een hoog tempo. Investeren in vakmanschap is belangrijk om jou én onze Twentse economie vitaal te houden. Daarom maken ondernemers, onderwijs en overheid het met Twents Fonds voor Vakmanschap mogelijk om talent blijvend te ontwikkelen.

Door in te zetten op scholing hebben we de afgelopen jaren al veel inwoners van Twente geholpen, waardoor ze nu met meer plezier en kennis aan het werk zijn of een beter toekomstperspectief hebben in een andere baan, doordat ze nu bijvoorbeeld werken in een sector of functie waar veel vraag naar is. Daarmee hebben we nu al een waardevolle bijdrage geleverd aan de Twentse economie en aan duurzame inzetbaarheid.

Nieuw talent
Inzetten op Leven Lang Ontwikkelen en scholing blijft ook richting de toekomst nodig. Bijvoorbeeld om nieuw arbeidspotentieel te bereiken, want de tekorten zijn groot, in steeds meer sectoren. Dat vraagt om een andere benadering. Een uitdaging, waarbij uiteraard gekeken moet worden naar meerdere componenten, maar waar scholing een belangrijk onderdeel kan zijn om zij-instromers of onbenut arbeidspotentieel op te leiden zodat ze aan het werk kunnen in functies en sectoren, die nieuw talent en vakmensen hard kunnen gebruiken. Ook het opleiden van mensen die onderdelen van werkzaamheden over kunnen nemen, waardoor jouw vakmensen meer ruimte krijgen voor het meer specialistischer werk, wordt steeds vaker toegepast.

Door samen te investeren in geschoold personeel kunnen we meebewegen en de uitdagingen van de tekorten op de arbeidsmarkt beter aan.

Ben jij werkgever in Twente en is investeren in scholing van jouw (nieuwe) werknemers voor jou ook belangrijk? Wil je meer informatie over de scholingscheque van Twents Fonds voor Vakmanschap of je ook (kosteloos) aansluiten bij dit platform?

Kijk op de website https://www.ikbindr.nl/zakelijk of stuur een mail naar ikbindr@twentsfondsvoorvakmanschap.nl.