2 minuten
)
Ondernemen
Onderwijs

Waarom als regio investeren in Leven Lang Ontwikkelen?

De meest recente cijfers van de Arbeidsmarktregio laten zien dat de werkgelegenheid in Twente toeneemt. Tegelijkertijd zien we een afname in het aantal vacatures en een lichte stijging van zowel WW uitkeringen als het aantal inwoners met een uitkering in het kader van de Participatiewet.

Met de schaarste die vooral in de zorg en welzijn blijft aanhouden, maar ook in andere branches zoals Techniek, Transport & Logistiek, blijft het investeren in scholing noodzakelijk om een betere aansluiting te vinden tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Maar ook gezien de snel veranderende maatschappij. Technologische ontwikkelingen, globalisering en de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt vragen om bijscholing en aanpassing aan deze veranderingen, waardoor werknemers wendbaarder en flexibeler blijven. Hierdoor vergroten ook hun kansen op de arbeidsmarkt en wordt duurzame inzetbaarheid bevorderd.

Ook voor werkgevers is Leven Lang Ontwikkelen van groot belang. Door te investeren in de ontwikkeling van hun werknemers, kunnen zij ervoor zorgen dat zij beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om succesvol te blijven opereren. Bovendien kan Leven Lang Ontwikkelen bijdragen aan het verhogen van de productiviteit en de motivatie van werknemers, wat weer kan leiden tot een betere concurrentiepositie en een hoger rendement.

Kortom: Leven Lang Ontwikkelen is van vitaal belang voor de arbeidsmarkt, zorgt voor betere prestaties, toekomstbestendigheid, maar draagt zeker ook bij aan de motivatie, betrokkenheid en het werkgeluk van medewerkers. Waarmee je talent ook behoudt.

Om Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren, kennen we in Twente IKBINDR door Twents Fonds voor Vakmanschap. Een platform dat Overheid, Onderwijs en Ondernemers met elkaar verbindt en gezamenlijk inzet op een arbeidsfitte regio. Hoe? Door samen met werkgevers in Twente, die kosteloos aansluiten als IKBINDR ambassadeur, te investeren in scholing van medewerkers. Ieder 50%.

Meer lezen of weten? Check onze website https://www.ikbindr.nl/zakelijk of neem contact op via ikbindr@twentsfondsvoorvakmanschap.nl.