5 minuten

Twence: sleutelrol in de verduurzaming van Twente

Twence levert een steeds grotere bijdrage aan de circulaire economie in Twente. De afvalverwerker produceert waardevolle grondstoffen en duurzame energie uit afval en biomassa en speelt daardoor een cruciale rol in de verduurzaming van de regio. Algemeen directeur Marc Kapteijn geeft een kijkje in de keuken van Twence aan de hand van drie icoonprojecten.

Twence ligt volgens Kapteijn op koers. ‘Bij mijn start, acht jaar geleden, telden we 160 collega’s. Dat worden er dit jaar 330. We groeien op een financieel gezonde en duurzame manier. Het unieke is dat we samen met onze aandeelhouders, de 14 Twentse gemeenten en de gemeente Berkelland, de duurzaamheidsketen regionaal organiseren. Dat zie je nergens anders in Nederland. Bovendien behouden we daarmee veel werkgelegenheid voor de regio, zoals bij zoutproducent Nobian of bij Grolsch, die nu de meest duurzame brouwerij ter wereld heeft.’

Groen gas voor Twentse gemeenten
Twence levert vanaf dit jaar groen gas aan de gemeenten Losser, Hof van Twente en Enschede. In de nieuwe mestverwaardingsinstallatie in Zenderen wordt varkensmest verwerkt tot nieuwe grondstoffen en groen gas. Een belangrijke mijlpaal in de duurzaamheidsambities van zowel Twence als de Twentse gemeenten.

In september 2020 tekenden Twence en tien Twentse gemeenten, waaronder Losser, Hof van Twente en Enschede, de samenwerkingsovereenkomst. Het doel: de verduurzaming van het energieverbruik. Marc Kapteijn: ‘Twence wil samen met de aandeelhoudende gemeenten een actieve bijdrage leveren aan de regionale energietransitie. Het duurzaam opwekken van elektriciteit is hier een mooi voorbeeld van. We hebben ons ook ten doel gesteld om in vijf jaar tijd minimaal 50% van het aardgasverbruik van de deelnemende tien gemeenten als groen gas op te wekken. Met het winnen van deze aanbesteding dragen we bij aan deze ambitie.’
Kapteijn opende de mestverwaardingsinstallatie in Zenderen samen met gedeputeerde Tijs de Bree. Hier wordt jaarlijks 250.000 ton varkensmest verwerkt tot nieuwe grondstoffen en groen gas. Dit gebeurt door vergisting van de uit de regio afkomstige varkensmest dat wordt omgezet in biogas. Het biogas wordt in een reinigingsproces opgewerkt tot groen gas. Het goedgekeurde groen gas wordt vervolgens ingevoerd op het regionale aardgasnet. De drie gemeentes vragen samen een volume van 875.000 m3, gelijk aan het jaarverbruik van 525 huishoudens en zo’n 18% van het totaal beschikbare groene gas in Zenderen. Marc: ‘We produceren binnenkort ook groengas uit GFT op onze eigen locatie in Hengelo. De ambitie is dit uiteindelijk te doen voor alle 14 Twentse gemeenten.’

Warmteleiding naar Grolsch
Duurzame warmte slim inzetten om grotendeels van het aardgas af te kunnen. Koninklijke Grolsch en Twence hebben het gerealiseerd. Dit gebeurt met een speciale warmteleiding die bestaat uit twee delen die onder de A35 zijn doorgetrokken. Een megaklus. De warmteleiding werd eind december geopend in het bijzijn van de Enschedese burgemeester Roelof Bleker en Andries Heidema, de commissaris van de Koning.
Om warmte te kunnen leveren aan Koninklijke Grolsch is deze warmteleiding aangelegd. De leiding loopt ondergronds vanaf de Warmtekrachtcentrale Ennatuurlijk over industrieterrein de Marssteden in Enschede. Maar hoe kom je bij Grolsch als daar een drukke verkeersader kruist? Eronderdoor dus!

Er moesten twee boringen en twee intrekoperaties aan te pas komen om de  aanvoer- én een afvoerleiding te realiseren. Het doel? Warm water heen, afgekoeld water retour om weer op te kunnen warmen. Eén leiding van vijfhonderd meter is, onder begeleiding van vier kranen, richting Grolsch getrokken. Op dertig meter diepte. Na meer dan een week boorwerkzaamheden verdween vijfhonderd meter leiding in ongeveer vier uur tijd voorgoed onder de grond.
Vanaf eind 2022 wordt de warmte door Koninklijke Grolsch ingezet. Hierdoor wordt haar CO₂-emissie met 72% gereduceerd: zo’n 5.500 ton per jaar. Dat is vergelijkbaar met het gasverbruik van 1.800 huishoudens. Twee derde van de warmtevraag van Koninklijke Grolsch is nu ingevuld met warmte van Twence.

Andrei Haret, managing director van Koninklijke Grolsch: ‘Het is onze ambitie om in 2025 volledig CO2-neutraal te zijn met onze brouwerij. De samenwerking met Twence stelt ons in staat om grotendeels over te schakelen van fossiele energie naar duurzame energie. Hiermee zetten wij niet alleen een grote stap richting onze eigen ambities, maar hopen wij ook andere bedrijven te motiveren om voor duurzame oplossingen te kiezen.’
Twence-directeur Marc Kapteijn: ‘Twence wil hiermee het stedelijk gebied verduurzamen. Hoe eerder we met alle mogelijke energiebronnen van het gas af zijn, hoe beter voor de regio. Wij hebben duurzame warmte beschikbaar voor meer dan 100.000 woningen. Nu is de tijd om die in te gaan zetten en het verschil te maken.’

CO2-afvang-installatie
Twence bouwt momenteel druk aan een gloednieuwe afvanginstallatie voor CO2, geholpen door een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De installatie vermindert de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van energie bij de verbranding van niet recyclebaar afval. De afgevangen CO2 wordt in vloeibare vorm toegepast in de glastuinbouw.
Twence wekt voornamelijk energie op uit niet-herbruikbaar rest- en bedrijfsafval en is de grootste producent van duurzame energie in Overijssel. Een deel van de CO2 die vrijkomt bij het opwekken van energie, zal Twence afvangen en hergebruiken. Daarmee draagt Twence in belangrijke mate bij aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot in de regio en daarmee ook aan de duurzaamheidsdoelstellingen van haar aandeelhouders.

Geavanceerde technologie
Twence werkt samen met het toonaangevende Noorse bedrijf Aker Carbon Capture. Hun gepatenteerde CO2-afvangtechnologie biedt een unieke, milieuvriendelijke oplossing voor het afvangen van CO2-emissies. ‘We hebben nauw samengewerkt met de experts van Twence om dit unieke project mogelijk te maken’, zei Valborg Lundegaard, CEO van Aker Carbon Capture, eerder. ‘Samen dragen we bij aan een CO2-neutrale omgeving. Dit is een voorbeeld voor andere energiespelers in Nederland en de rest van Europa.’

Verduurzaming glastuinbouw
Een groot deel van de afgevangen CO2 wordt in vloeibare vorm geleverd aan de glastuinbouw. CO2 is noodzakelijk voor de groei van gewassen. Dat wordt nu voornamelijk gemaakt door verbranding van aardgas. Wanneer de glastuinbouw van het aardgas af wil, dan is de duurzame CO2 van Twence een belangrijk alternatief. Twence levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de glastuinbouw. De installatie gaat naar verwachting in het laatste kwartaal van 2023 in bedrijf.

Foto: leiding van Twence naar Grolsch
Meer info: www.twence.nl