0 minuten
)
Ondernemen

Samenwerken in de regio voor een sterk Twente!

Ondernemers, ondernemingen, hun medewerkers, deskundigen van (branche)verenigingen en die van regionale werkgeversverenigingen vormen de ruggegraat van VNO-NCW Twente. Dit schreef ik eerder dit jaar al op deze plek. Ondertussen zijn deze woorden actueler dan ooit: De Twentse Regio Deal is momenteel bezig met de eerste stappen voor de uitvoering, de N35 staat weer op de agenda waardoor de inwoners en ondernemers in Mariënheem weer zicht hebben op een rondweg én de gemeente Haaksbergen heeft positief ingestemd met de zoutwinning, waardoor ruim 1.400 banen zijn behouden voor onze regio. Allemaal cruciale zaken die we met elkaar door onze lobby-inspanningen hebben bereikt. Samenwerken in de regio werkt.

Ik geloof dan ook in de kracht van verbinding in de regio. Daarom zet ik mij ook graag in als regiovoorzitter voor VNO-NCW Twente, één van de negen regio’s van VNO-NCW Midden. We zijn een krachtig netwerk met ondernemers uit divere branches die elkaar kunnen versterken. Naar mijn mening zetten wij door samenwerking met regionale partners en door onze lobby, van lokaal tot regionaal en landelijk, Twente op de kaart. Hierin kiezen we bewust voor vier belangrijke ondernemersthema’s: ‘arbeidsmarkt en onderwijs’, ‘energie en circulair’, ‘infrastructuur en ruimte’ en ‘innovatie en ondernemerschap’. Vier thema’s die onze leden dagelijks bezighouden en waarmee we de regionale economie stimuleren.

Een ander actueel en belangrijk thema dat nu speelt bij onze leden, is de fysieke ruimte om te kunnen blijven ondernemen. Ruimte voor bedrijventerreinen om uit te breiden, maar ook het behoud van bestaande bedrijventerreinen. Ik zie in mijn omgeving dat ondernemers tegen zoveel zaken aanlopen, zoals arbeidsmarktkrapte, regeldruk, maar ook de druk op de fysieke ruimte én de netcongestie zorgen voor problemen. Daarom is het goed dat wij vanuit VNO-NCW Twente de belangen behartigen van de Twentse ondernemers. En… samen staan we sterk, dus bundelen we binnen VNO-NCW Midden ook de krachten van de negen regio’s om een gezamenlijk geluid richting Den Haag te laten horen.

Dat deden we onlangs met een oproep in de media voor behoud en uitbreiding van bedrijventerreinen. Want uit onderzoek van ingenieursbedrijf Qing bleek onlangs al dat alleen al binnen VNO-NCW Midden ruim 100 bedrijventerreinen in de knel komen door de omgevingsplannen die in strijd zijn met de nu gestelde milieucontouren. Een aantal gemeenten verlaagt daarom de milieucategorie van de bedrijventerreinen om ruimte te creëren voor andere functies, zoals woningbouw, natuur en recreatie. Dit heeft ernstige gevolgen voor de bestaande bedrijven op deze locaties, met in sommige gevallen gedwongen aanpassingen of zelfs sluitingen tot gevolg. Naast dit issue is er tot en met 2030 uitbreidingsbehoefte van 7.000 hectare aan bedrijventerreinen in heel Nederland. Dit is onlangs ook benadrukt door demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken.

Dit zijn problemen die regio-overstijgend zijn, maar ik ben van mening dat we vanuit onze regio een cruciale stem hebben en dat we die ook moeten laten horen. En dat doen we samen vanuit VNO-NCW Twente met onze leden, allemaal ondernemers in Twente. Ook jij kan je ondernemersstem laten horen en een belangrijke bijdrage leveren aan de successen in onze regio door lid te worden van onze vereniging. Met jouw steun zetten we de belangen van ondernemers in Twente nog meer op de kaart. Samen staan we sterk!

Michel ten Hag