1 minuut
)
Ondernemen

Podcast: Rechten in de creatieve industrie

Roy is fotograaf en kunstenaar. Tijdens zijn werkzaamheden ziet hij verschillende juridische kwesties voorbij komen, die in deze podcast deels aan de orde komen. Zo ziet hij soms dat fotografie en andere content ongevraagd door derden gebruikt of gedeeld worden, en dat makers van die fotografie (of andere content) niet altijd van hun juridische positie op de hoogte zijn. Vaak blijkt dat geen dekkende afspraken zijn gemaakt of gemaakt kunnen worden. Deze en andere kwesties komen in deze podcast aan de orde, waarin Roy en Ramon stil staan bij zowel juridische, commerciële als praktische aspecten.

Hoor het allemaal in onze nieuwste podcast!