1 minuut
)
Ondernemen

Podcast: Het eigen belang van de bemiddelaar: openheid van zaken geboden

Een bemiddelaar is als tussenpersoon betrokken bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen verschillende partijen. Denk aan makelaars, verzekeringsadviseurs en handelsagenten. Hoewel bemiddeling in de praktijk veel voorkomt, stelt de Nederlandse wet belangrijke voorwaarden aan bemiddeling. Die voorwaarden worden nog wel eens uit het oog verloren en dat kan grote gevolgen hebben.

Dat kwam ook naar voren in een recente uitspraak in een zaak tussen Sports Entertainment Group (SEG) en profvoetballer Stefan de Vrij. Kort weergegeven dacht De Vrij dat SEG namens hem onderhandelde met een voetbalclub. Volgens SEG trad het juist exclusief op voor de voetbalclub en niet voor De Vrij. De Italiaanse club betaalde SEG hiervoor een commissie van € 7,5 miljoen euro, oplopend tot € 9,5 miljoen. De Vrij was van mening dat SEG in strijd handelde met de (wettelijke) voorwaarden die gelden voor bemiddelaars en stapte naar de rechter. Hoe oordeelde de rechter? En welke lessen kunnen daaruit getrokken worden? Luister het nu in deze aflevering in de serie ‘Over recht gesproken’ met Tom Pool en Vincent de Groot.

Luister hier de podcast!