1 minuut
)
Ondernemen

Podcast: Eén jaar Didam-arrest: een uitspraak vol verrassingen?

Robert de Vries en Pieter Schut nemen je mee in het juridische landschap na het zogenaamde “Didam-arrest”. Dit arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 heeft het stof doen opwaaien in de vastgoedpraktijk en is zowel voor de advocatuur als voor het notariaat van belang gebleken.

Een korte analyse van de uitspraak, de gevolgen voor de advocatuurlijke en de notariële praktijk en de eerste (lagere) rechtspraak passeren de revue. Hierbij wordt onder meer ingegaan op onderwerpen als de gronduitgiftepraktijk van overheden, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de notariële zorgplicht.

Een korte inleiding van de casus die ten grondslag ligt aan het Didam-arrest:

Twee supermarktexploitanten hebben interesse de locatie van het oude gemeentehuis, in het centrum van Didam. Ondanks het feit dat de interesse van beide partijen bekend was bij de gemeente, besluit de gemeente met één van beide partijen in zee te gaan. De ene supermarktexploitant voelt zich benadeeld en stapt naar de rechter. In eerste aanleg en in hoger beroep krijgt hij ongelijk, maar de Hoge Raad stelt hem alsnog in het gelijk en oordeelt (onder andere) dat de door de gemeente gevolgde wijze van toekenning in strijd is met het gelijkheids- en transparantiebeginsel.

Het arrest is te vinden door te zoeken op de volgende gegevens: HR 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778.

Wil jij weten welke gevolgen het Didam-arrest heeft of zou kunnen hebben voor jou? Luister dan zeker deze podcast van Robert de Vries en Pieter Schut.

Podcast 58: Eén jaar Didam-arrest: een uitspraak vol verrassingen? (kienhuishoving.nl)