1 minuut
)
Ondernemen

Podcast: De contractuele boete: mag het een onsje minder zijn?!

Wie loopt er nu graag het risico om een (contractuele) boete te verbeuren? Vrijwel niemand verwachten wij. Toch zien wij steeds vaker boeteclausules terug in B2B en B2C overeenkomsten.

De boeteclausule vormt vaak een effectief instrument om ervoor te zorgen dat de contractspartij zich wel twee keer bedenkt voordat hij/zij de overeengekomen afspraken niet nakomt. De partij die belang heeft bij de boeteclausule loopt echter wel altijd een belangrijk risico, namelijk dat van ‘matiging’. De rechter is namelijk bevoegd om, als daar aanleiding voor is, op verlangen van een partij een verbeurde boete te matigen. Hoe gaan rechters hier in de praktijk mee om? En kun je voorkomen dat een rechter de contractuele boete matigt?

Advocaten Kristina Adam en Tom Pool gaan hier op in aan de hand van een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland.