2 minuten
)
Ondernemen
Onderwijs

Omscholen of Bijscholen met een scholingscheque van Twents Fonds.

De veertien Twentse gemeenten vinden het belangrijk dat inwoners de mogelijkheid krijgen om hun kennis en talent te ontplooien. Dat Leven Lang Ontwikkelen (LLO) een gegeven wordt! Het is een absolute must in de arbeidsmarkt van nu, waar functies verdwijnen en nieuwe beroepen hun intrede doen. Ook draagt LLO bij aan duurzame inzetbaarheid en het vinden van werkgeluk.

Daarom investeren de veertien gemeenten ook in Twents Fonds voor Vakmanschap. Dit fonds biedt Twentenaren een kans om zich door om-, bij- of herscholing in een vakrichting maximaal tot en met mbo-niveau 4, te blijven ontwikkelen en daarmee de eigen positie op de arbeidsmarkt te versterken. Zowel werkenden, ZZP’ers en niet werkenden, die maximaal een MBO 4 diploma hebben, kunnen gebruik maken van de scholingscheque voor een opleiding, training en/of cursus.

Via de IKBINDR-campagne worden mensen rechtstreeks geïnspireerd en gemotiveerd om te investeren in zichzelf. Met de IKBINDR-bus bezoekt het fonds de Twentse gemeenten om inwoners, overheid, werkgevers en opleiders aan elkaar verbinden.

In Twente sta je er niet alleen voor. We willen als regio vakmanschap koesteren, talent behouden en medewerkers die mee kunnen bewegen met nieuwe ontwikkelingen. Samenwerken is essentieel. Samen investeren in LLO en daarmee in (toekomstige) werknemers ook. Dat doet Twents fonds via het IKBINDR Zakelijk platform, waar werkgevers zich aan kunnen sluiten.

IKBINDR! Jij ook?

Word ambassadeur van IKBINDR Zakelijk. Hiermee verbind jij je als werkgever aan de toekomst van Twente. Wil jouw werknemer zich scholen? Dan dragen wij hier samen aan bij. De scholingskosten voor opleidingen, trainingen en/of cursussen, maximaal tot en met MBO niveau 4, worden voor 50% gefinancierd door Twents Fonds voor Vakmanschap. De andere 50% door jou als werkgever.

Meer informatie vind je op: https://www.ikbindr.nl/zakelijk.