4 minuten

Nieuwe energie bij Demcon

Demcon uit Enschede lanceert nieuwe ambities rondom de energietransitie. Het techbedrijf heeft veel ervaring met mechatronisch productontwerp en vertaalt dat naar oplossingen voor efficiënte en duurzame energiesystemen.

Toon Hermans ligt de plannen toe namens Demcon. Hermans was eerder managing director van de Demcon-locatie in Eindhoven en is sinds kort de managing director van Demcon energy systems. ‘We hebben op een gegeven moment binnen het bedrijf gezegd: we willen graag ons steentje bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en hebben daar nu ook echt de slagkracht voor. De energietransitie is er daar natuurlijk één van. Het verlagen van de CO2-uitstoot en het afscheid nemen van fossiele grondstoffen is een technologische en economische uitdaging. Deze transitie gaat tientallen jaren duren en is niet makkelijk. Wij willen op dat vlak niet stil blijven zitten.’

Een belangrijke trend in de energietransitie is decentralisatie van energieopwekking en -opslag. Op lokaal en regionaal niveau ontstaan bijvoorbeeld coöperaties waarin opwekkers en gebruikers gezamenlijk energie-overschotten slim willen benutten. Demcon heeft in onder andere de hightech industrie al ervaring opgedaan met het systeemdenken en wil die nu inzetten voor de energietransitie. Hermans: ‘Wij beschouwen het complete energiesysteem als ons speelveld, van opwekking en opslag tot omzetting en gebruik. Zo kunnen we efficiënte decentrale oplossingen ontwikkelen die de hele energieketen bestrijken. Daarvoor combineren we het systeemdenken met onze brede mechatronische ervaring, om zo energetische processen volledig te doorgronden. We willen snappen wat er gebeurt, om van daaruit een optimaal systeem te bouwen.’

Toon Hermans

Waterstof
Concreet zet Demcon onder meer in op de waterstofeconomie. Waterstof is een schone energiedrager. Bij ‘verbranding’ komt naast elektriciteit alleen water vrij. Waterstof kan duurzaam, dus met wind- of zonne-energie, worden geproduceerd. Toepassingen liggen in brandstofcellen, bijvoorbeeld voor elektrische auto’s, en op termijn mogelijk in de vervanging van ons aardgas. Demcon werkt onder meer aan electrolyzers, die elektriciteit omzetten in waterstof. Hermans: ‘Wij richten ons nu op het hart van de electrolyzer, de stack, waar de elektrolysereactie plaatsvindt.’

Batterijen
Een groot thema in de energietransitie is opslag. Vanwege de sterk toenemende vraag naar batterijen en accu’s stijgen de prijzen van grondstoffen en dreigt zelfs schaarste. Demcon energy systems gaat werken aan innovaties in batterijtechnologie. ‘Daarvoor willen wij onze chemisch-fysische competenties nog verder uitbreiden’, vertelt Hermans. ‘We werken bijvoorbeeld aan batterijen op basis van lithium die een hogere opslagcapaciteit hebben dan de bestaande. En ook in innovatieve materialen zien we kansen.’ Demcon investeerde recent in Flexiramics, een spin-off bedrijf van de Universiteit Twente. Flexiramics heeft een nieuw flexibel en keramisch vezelmateriaal uitgevonden, voor een breed scala aan toepassingen. Van batterijen en elektronica tot olie- en gasfiltratie. Hiervoor gaat Demcon nieuwe productietechnologieën ontwikkelen. Met andere partijen werkt het bedrijf aan hoogwaardige batterijen voor mobiliteitstoepassingen.

Avontuur
Hermans krijgt wel eens de opmerking: zijn deze plannen niet overdreven ambitieus? Met dit thema zijn toch de echt grote bedrijven in de wereld bezig? Hermans: ‘Dan zeg ik: dat klopt, maar onderschat niet het grote aantal slimme ingenieurs dat wij inmiddels hebben. We hebben vaker bewezen dat we snel creatieve oplossingen kunnen bedenken en uitvoeren. Als wij ons iets voornemen, zetten we de schouders eronder. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook met de ontwikkeling van een eigen beademingsapparaat, DemcAir, aan het begin van de coronacrisis. Toen kwamen we snel met een innovatieve beademingsoplossing voor IC patiënten. Maar natuurlijk, dit is voor ons tegelijkertijd ook weer een avontuur. Gelukkig hebben we met Dennis Schipper en Peter Rutgers twee leiders die dit avontuur aandurven.’

Samenwerking
Demcon energy systems gaat dus uit van eigen kracht, maar zoekt ook nadrukkelijk de samenwerking met partners op. Hermans: ‘Wij hebben een eigen assemblagelijn, maar zijn in de kern een ontwerpbedrijf. Een hele grote fabriek is natuurlijk andere koek. We zoeken contact met organisaties die elk een deel van de energieketen bestrijken en bedrijven die gespecialiseerd zijn in de serieproductie van componenten van energiesystemen. Samen kunnen we innovaties in Nederland en Europa ontwikkelen en succesvol in de markt zetten als bijdrage aan de energietransitie.’