2 minuten
)
Ondernemen
Onderwijs

Leven Lang Ontwikkelen: interessant voor werkenden, werkzoekenden en werkgevers

In januari 2019 reikten we de eerste scholingscheques uit aan tien inwoners uit Twente. Inmiddels zijn we nu, vier jaar later, bijna 5000 loopbaangesprekken en ruim 2300 scholingscheques verder.

Jaren waarin de arbeidsmarkt bleef veranderen en inspelen op een vitale en duurzame toekomst belangrijk blijft, om de Twentse economie vitaal te houden. Dat kan onder andere door te investeren in scholing.  Een goed functionerende arbeidsmarkt maakt dat mensen wendbaar en weerbaar blijven. Het is belangrijk dat vakmensen bij blijven in hun vak, worden omgeschoold waar nodig en dat werkgevers hiermee het talent aan kunnen trekken waarmee verder gebouwd kan worden aan de onderneming of organisatie.

IKBINDR door Twents Fonds voor Vakmanschap, brengt daarom inwoners in contact met de mensen (de loopbaanconsulent) èn de middelen (een scholingscheque) die nodig zijn om de volgende stap te zetten naar bijvoorbeeld (ander) werk. Scholing kan ook zorgen voor meer of nieuwe kennis in een bestaande functie, waardoor werknemers mee kunnen bewegen met nieuwe ontwikkelingen.

Dit zorgt ook voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt en het stimuleert de doorstroom van medewerkers. Bovendien zijn mensen hiermee in staat te blijven werken en zijn ze zekerder van inkomen. Uit ervaringsverhalen blijkt bovendien dat men met meer plezier naar het werk gaat, dat het vertrouwen in eigen kunnen groeit door scholing en Leven Lang Ontwikkelen bijdraagt aan een gelukkig gevoel in bredere zin.

210 werkgevers
Als werkgever in Twente kun je voor scholings- en loopbaanvraagstukken ook terecht bij IKBINDR. De loopbaanconsulenten adviseren niet alleen inwoners, maar helpen ook werkgevers met vragen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Inmiddels hebben ruim 210 werkgevers in Twente zich aangesloten bij IKBINDR, waarmee ze toegang hebben tot deze informatie.

Met IKBINDR verbind jij je als werkgever aan de toekomst van Twente. Wil jouw werknemer zich scholen? Dan adviseren we zowel werknemer als werkgever wat betreft de scholingsmogelijkheden, ondersteunen de medewerker bij het aanvragen van de scholingscheque en dragen wij samen bij.  De scholingskosten voor opleidingen, trainingen en/of cursussen worden voor 50% gefinancierd door Twents Fonds voor Vakmanschap. De andere 50% door jou als werkgever.

Wil jij je ook aansluiten of heb je een vraag over Leven Lang Ontwikkelen, de scholingscheque en wat samenwerken voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem dan contact met ons op via de website of stuur een mail naar ikbindr@twentsfondsvoorvakmanschap.nl.
Met de IKBINDR scholingscheque krijgen inwoners uit Twente de kans te investeren in zichzelf, de werkomgeving én in werkplezier.