5 minuten

Kampus in Rijssen: motor voor Vakmanschap

In Rijssen wordt er gebouwd aan Kampus. Een nieuwe plek voor innovatie en inspiratie waar opleidingen, cursussen en het bedrijfsleven samenkomen. Maarten Scholten, regisseur Kampus, en Gerrit Schalk, directeur REMO West-Twente, vertellen over hoe dit initiatief tot stand is gekomen en wat de doelen en ambities voor de toekomst zijn.

Kampus is een centrale leerplek waar van alles gebeurt op het gebied van vakmanschap. Schalk: ‘Dit is niet alleen voor de jonge student, maar voor iedereen die zich wil ontwikkelen op onder andere het gebied van techniek, bouw, en zorg.’ Scholten vult aan dat het uiteindelijke doel is om van Kampus een goedgevestigde naam voor scholing te maken. ‘En dan dus niet slechts voor mbo-studenten, maar ook trajecten voor leven lang leren en na- en omscholing. We hopen te groeien naar 3000 cursisten en 800 studenten.’

Een samenwerking uit de regio

Onder Kampus vallen onder andere ROC van Twente, REMO en Bouwmensen, allemaal instellingen gericht op vakmanschap uit de regio. ‘Met zijn drieën zijn we de kartrekkers om ons met elkaar op de kaart te zetten door onze krachten te bundelen naar buiten toe’, aldus Schalk. ‘Maar bijvoorbeeld ook Reggesteyn is actief betrokken om leerlingen uit de bovenbouw bij Kampus les te kunnen geven.’ Ondanks de nieuwe naam, blijven de partijen wel zelfstandig. ‘Maar naar buiten toe willen we ons bundelen onder één naam’, legt Schalk uit.  
Beroepen die bij Kampus geleerd kunnen worden zijn voornamelijk praktisch, vervolgt Schalk. ‘Dit is bijvoorbeeld de timmerman, metselaar, monteur of lasser. Maar ook de opleidingen Zorg en Commercie & Ondernemen krijgen hier een plek. Daarnaast start komend schooljaar ook een nieuwe, innovatieve opleiding, genaamd Smartbuilding. Dit is een combinatie van bouw en duurzaamheid die op Kampus gaat starten.’

Leren voor jong en oud

Het ontstaan van Kampus heeft veel met levenslange ontwikkeling te maken, aldus Schalk. ‘We zijn erg gericht op de BBL-er en vanuit de achterban is er een steeds grotere behoefte aan omscholing en bijscholing. Doordat technieken steeds sneller veranderen, moet je geen driejarige opleiding aanbieden, maar bijvoorbeeld een cursus van tien dagen. Dit kun je niet in reguliere trajecten doen, omdat je hier veel meer ruimte voor nodig hebt. Vanuit dit idee is Kampus ontstaan.’
Schalk hoopt dat Kampus er uiteindelijk voor zorgt dat jongeren gemotiveerder worden om een beroep in de techniek te kiezen. ‘We willen ook echt iets betekenen voor het bedrijfsleven. Als Kampus hebben wij de rol om daar een mooie spil in te zijn. Zowel vanaf de jonge instroom, als voor het zittend personeel. Dit willen wij echt op de kaart gaan zetten.’

Studenten verbinden aan het bedrijfsleven

Eén van de krachten van Kampus is dus de samenwerking met het bedrijfsleven. Schalk vertelt dat er bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan bij bedrijven om te kijken waar zij behoefte aan hebben. ‘Op deze manier kunnen wij hier invulling aan gaan geven en het integreren in ons aanbod. Zo willen we de studenten en het bedrijfsleven alvast aan elkaar verbinden.’
Het nieuwe gebouw voor Kampus moet begin juli opgeleverd worden en staat zelf ook voor innovatie doordat het helemaal zonder gas is gebouwd. ‘Dit wordt nog even spannend, maar het proces zelf is spoedig verlopen. Voor het verbinden van alle partijen wordt een speciale plek ingericht, namelijk het Experience Center.’ Schalk legt uit dat dit het hart moet worden van Kampus. ‘Dit is het gezamenlijke deel waar we ook allerlei zaken gaan organiseren, zoals de introductiedagen. Deze ruimte zal dan weer uitlopen naar al de verschillende afdelingen in het gebouw.’

Uitlichten van techniek

Maarten Scholten van Kampus

Als regisseur van Kampus heeft Scholten de taak om voor wat meer reuring te zorgen. ‘We willen Kampus ook aanbieden als evenementlocatie voor het bedrijfsleven en de ruimte als een plek voor meetings. Andere evenementen waar Kampus aandacht aan wil besteden is één keer per jaar een Girls Day om meiden te laten zien dat techniek heel mooi is, maar er zijn ook ambities om Skills vakwedstrijden hier plaats te laten vinden. ‘We willen kijken of  we zulke landelijke wedstrijden hier heen kunnen halen’, aldus Scholten.
Verder worden de zeven werelden van techniek als leidraad genomen om bepaalde thema’s in de techniek uit te lichten, vertelt Schalk. ‘Dit is al een bestaand concept die op vele plekken binnen het onderwijs gebruikt wordt.’ Scholten heeft dan ook de taak om de zeven werelden om te zetten in evenementen waarin specifieke thema’s worden uitgelicht. ‘Dit zal bijvoorbeeld de vorm krijgen van een themaweek waarbij ook het bedrijfsleven en vmbo-scholen betrokken worden, zo kunnen we ieder jaar een stuk of twee of drie thema’s behandelen.’

Centraal punt in de regio

De komst van Kampus is een breed gedragen initiatief in Twente. Verschillende partijen hebben dit dan ook ondersteund, zoals de gemeente, vertelt Schalk. ‘De gemeente Rijssen-Holten wil graag een ondernemende gemeente zijn en ik denk dat ze door Kampus een warm hart toe te dragen dit ook echt laten zien. De kracht is hier echt de Rijssen-Holten gemeenschap, gewoon de schouders eronder en wat we zeggen doen we ook. De samenwerking met verschillende partijen is heel belangrijk geweest, zo is het uiteindelijk ook voor elkaar gekomen.’
Schalk vertelt dat het idee van Kampus al sinds 2018 in ontwikkeling is. ‘En we hopen in 2022 te openen voor het grote publiek.’ ‘We streven met Kampus wel naar landelijke bekendheid, maar de focus ligt echt op West-Twente en Salland’ vult Scholten aan.

Tekst: Elizabeth Westra

Meer info: www.kampus.nl