2 minuten
)
Ondernemen

Gezonde werkculturen creëren

Je hebt altijd de keuze om te kiezen! En als het gaat om een nieuwe baan al helemaal. Het CBS meldt dat er voor het eerst sinds 50 jaar meer vacatures dan werklozen zijn. Dit brengt voor organisaties grote uitdagingen met zich mee. Welke talenten heb je als organisatie nodig om doelstellingen te kunnen behalen? Hoe vind je dat talent voor de toekomst? En hoe voorkom je dat dit talent jouw organisatie verlaat?

Spanning op de arbeidsmarkt

Naast de bekende ‘krappe’ beroepen, zoals technische medewerkers en verpleegkundigen, is er sinds kort zelfs een tekort aan mensen die nieuwe medewerkers moeten zoeken: recruiters. De spanning op de arbeidsmarkt is groter dan ooit in een tijd waarin organisaties volop in verandering zijn en de medewerkers een cruciale rol spelen.

Afgelopen week publiceerde het RTL Nieuws een item over dat het op afstand starten met een nieuwe baan tijdens de Corona pandemie niet iedereen even goed is bevallen. Het percentage professionals dat binnen een jaar alweer denkt aan een nieuwe baan ligt tweemaal zo hoog als voor de pandemie. Hoe behoud je deze medewerkers?

Werkcultuur

Eén van de oplossingen is het onder de loep nemen van de werkcultuur; een gezonde werkcultuur is niet alleen belangrijk voor de medewerker zelf, maar ook voor de organisatie waarin zij werken. Het zorgt er namelijk voor dat medewerkers gemotiveerd blijven en zich willen blijven inzetten.

Hoe creëer je een gezonde werkcultuur?

Het allerbelangrijkste daarbij is een omgeving te realiseren waarin mensen het gevoel hebben dat ze hun stem kunnen laten horen. Op deze manier worden alle medewerkers gehoord. Dat maakt het ook makkelijker voor mensen om iets te zeggen over issuesdie voor het management misschien moeilijk om te horen zijn. Natuurlijk is een werkcultuur veranderen veel complexer dan dat. Maar in de basis is het belangrijk dat mensen zich vrij genoeg voelen om hun stem te laten horen. En vervolgens dat het management deze stem ook echt serieus neemt en waardering uitspreekt.

Zwolle én Noord-Nederland krijgen ook The Human Factor!

Op de huidige arbeidsmarkt, waarin er meer vraag dan aanbod is, talent schaars is en het vinden, binden en behouden van de juiste collega’s niet eenvoudig is kan het waardevol zijn om hulp van buiten je eigen organisatie in te schakelen.

Eqib | The Human Factor ontzorgt opdrachtgevers op het gebied van HR-vraagstukken en vanaf 1 september 2021 doen we dat ook vanuit onze nieuwe vestiging in Zwolle!

Wij denken mee op strategisch niveau en helpen organisaties toekomstbestendig te maken. Met kennis van de regionale markt en het gebruik van data. Of dit nu is op het gebied van Recruitment vraagstukken, het behouden van talent/medewerkers, het begeleiden van een organisatie- en cultuurverandering of het tijdelijk inzetten van een interim corporate recruiter.

Dus vanaf nu heeft heel Noord-Nederland The Human Factor!