3 minuten
)
Ondernemen

De invloed van artificial intelligence op de arbeidsmarkt

UWV gaat in de toekomst gloednieuwe, slimme software inzetten. Het systeem moet ervoor zorgen dat vraag en aanbod beter met elkaar gematcht worden. Zo kijkt de software veel verder dan alleen diploma’s en certificaten van de werkzoekende. Competenties en vaardigheden worden beter in kaart gebracht.

Volgens Joost Hekkelman (senior adviseur werkgeversdienst- verlening Werkplein Twente) brengt het huidige UWV- matchingsysteem op basis van harde criteria vraag en aanbod bij elkaar. Denk aan diploma’s of werkervaring. Hij neemt daarbij zichzelf als treffend voorbeeld. ‘Ik ken maar weinig mensen die precies doen waarvoor ze gestudeerd hebben. Dat geldt ook voor mij. Ik heb een bouwkundige achtergrond. Als ik nu in een uitkeringssituatie zou belanden en bij mijn collega’s aan tafel zou komen, word ik waarschijnlijk richting de bouwsector gestuurd. Maar van de bouw word ik niet gelukkig. Door mijn werkervaring in ICT-functies en bemiddeling binnen de ICT-sector heb ik een hele andere set van vaardigheden opgebouwd. Bovendien liggen mijn interesse en intrinsieke motivatie in de IT. Ik word blij van het opzetten van nieuwe dingen en de mens- en technologiekant met elkaar verbinden. Die ruimte krijg ik hier volop.’

AI en ‘big data’

De inzet van AI in recruitment is bezig aan een opmars. Maar er zijn verschillen in de mate waarin het door organisaties wordt ingezet. Dat varieert van vooral nog als toevoeging op mensenwerk tot aan volledige automatisering van het proces. Zo onderzoekt UWV of het systeem datagedreven en zelflerend kan functioneren, met daarbij begrenzing door de huidige regelgeving en privacywet. Joost: ‘De software maakt dan een analyse van de eerdere werkzaamheden en het carrièrepad van een werkzoekende en verbindt daar conclusies aan. Bestaande gegevens worden in het systeem verrijkt met data om de werkzoekende beter en makkelijker op de juiste plek te krijgen.’

AI kan bij werving worden ingezet om gemakkelijker geschikte kandidaten voor een functie te vinden, maar ook om vacatures uit te zetten via netwerken als LinkedIn. Joost: ‘Het is veel mensenwerk om CV’s of profielen na te lopen in de zoektocht naar een goede kandidaat. AI maakt het mogelijk om dit proces te automatiseren. Bij werving en selectie wordt het algoritme gevoed met data waarvan wordt gedacht dat dit helpt bij het vinden van de meest geschikte kandidaat. Dit kunnen persoonskenmerken, foto’s, geluidsopnamen, taalvaardigheden of diploma’s zijn. Van belang hierbij is wel dat dit zorgvuldig gebeurt en met toestemming van de kandidaten en bedrijven.’

Ook is het bij UWV de bedoeling dat de nieuwe software gaat aansluiten op de ontwikkeling die vanuit het Ministerie van SZW is opgezet om te komen tot gemeenschappelijk gedragen definities van competenties.

AI bij vacatures

AI wordt bij marktpartijen al ingezet om de voordelen van onder andere het uitzetten van vacatures te beproeven. Zo is er software die vacatureteksten screent op inclusief taalgebruik. Dat is van belang, om te voorkomen dat vacatureteksten onbewuste voorkeuren en vooroordelen bevatten. Zo is bekend dat op bepaalde gevraagde vaardigheden, zoals ‘stressbestendig’ of ‘commercieel’, vooral mannen reageren. De software reikt synoniemen aan waar vrouwen zich ook in herkennen.

  • Toevalligheden

Joost wil met de voorbeelden maar aangeven dat maatwerk heel belangrijk is en blijft. ‘Een systeem moet niet meer alleen afhankelijk zijn van de invoer van gegevens. Ook niet op alleen een match op harde criteria, maar juist meer op skills en competenties. AI kan echt van meerwaarde zijn bij het bepalen van de skills en competenties van een kandidaat, mits het juist wordt ingezet.’