4 minuten
)
Ondernemen

Alle hens aan dek bij Labmicta

Het medisch microbiologische laboratorium Labmicta uit Hengelo zet alle zeilen bij om de ontwikkelingen in de markt vorm te geven. Labmicta groeide, mede dankzij de coronapandemie, naar een miljoenenomzet en is met inmiddels zo’n tweehonderd banen een belangrij ke werkgever in Twente. Het bedrijf heeft een interessante visie op de infectiezorg.

Dubbele zorgbonus De grootste uitdagingen voor Labmicta zijn volgens Sanne Tempel niet de medische ontwikkelingen of groeiende productie, maar het aantrekken en behouden van talent. ‘Bij Labmicta hebben we veel oog voor elkaar. We kunnen als directie allerlei nieuwe contracten binnenhalen, maar als het op de werkvloer niet kan worden uitgevoerd, zijn we nergens. Iedereen is belangrijk, we doen het samen. Wanneer het kan, vieren we samen feestjes en eten we gebak. Onze mensen hebben zich het vuur uit de sloff en gelopen voor het extra werk dat het testen voor corona met zich meebracht. We draaiden soms van zeven uur ‘s ochtends tot twee uur ‘s nachts op volle toeren. We hebben onze mensen recent nog beloond met een extra zorgbonus van 1.000 euro, uit de portemonnee van Labmicta. Dik verdiend, we waarderen hun inzet gigantisch.’

‘Veel mensen kennen de microbiologie en bestrijding van infectieziekten natuurlijk van de coronacrisis, maar ook daarvoor groeiden we al flink’, vertelt Sanne Tempel, directeur bedrijfsvoering van Labmicta. ‘We hebben inmiddels een stevige marktpositie in de regio en ver daarbuiten. Labmicta houdt zich bezig met infectiediagnostiek en -preventie, scholing en antibioticaresistentie. Onze visie op het vak? Goede infectiezorg draagt wezenlijk bij aan de zorg en vergt kwaliteit, zorgvuldigheid, kennis, ervaring en samenwerking. Niet alle partijen in de huidige, dynamische markt worden door dezelfde prikkels gedreven.’

Maatschappelijke plicht

Labmicta is zich als zelfstandige stichting zonder winstoogmerk sterk bewust van haar maatschappelijke plicht. Tempel: ‘Alle winst steken we in de ontwikkeling van onze organisatie en in het verbeteren van de infectiezorg in Nederland. We hebben onder andere artsen-microbioloog en analisten in dienst en zoeken dagelijks naar nieuw talent. We zien nu veel buitenlandse partijen met aandeelhouders die oprukken in de zorgmarkt. Die dynamiek is welkom, zolang het onze huidige infrastructuur voor microbiologie maar overeind laat. En juist daar is het nu soms spannend. Labmicta is gefocust op de gezondheidszorg. Daarom hebben wij bijvoorbeeld, in tegenstelling tot sommige nieuwe partijen die ook ineens diagnostiek aanbieden, die artsenmicrobioloog in dienst. Zij zijn essentieel om de diagnostische data te duiden en goed advies te geven. Bijvoorbeeld voor het antibioticagebruik. Daar zijn we in Nederland heel scherp op, anders dan in sommige buitenlandse landen. Daar vind je soms meer dan twintig verschillende soorten antibiotica in het schap van de drogisterij, bizar. Het aan jan en alleman verstrekken daarvan, zonder goede diagnostiek, creëert resistente bacteriën. Die kunnen zelfs een infectie met dodelijke afloop veroorzaken.’

Nieuwe markten

Één van de leden van het nieuwe ontwikkelteam van Labmicta is Hans Vermeulen, die eerder dit jaar startte als business development manager. Vermeulen houdt zich bezig met nieuwe markten voor Labmicta, zoals die voor consumenten en bedrijven. Een opvallende ontwikkeling is volgens Vermeulen het teruglopende aantal huisartsen in Nederland. ‘Over enkele jaren is er een tekort van 25 procent in Regio Twente. Mensen kunnen dan moeilijker bij een huisarts terecht en moeten meer zelf doen. Dat gaat ook over preventie. Hoe gezond ben ik eigenlijk en hoe kan ik dat testen?’ Hans helpt Labmicta bij het inspelen op die ontwikkelingen. Met Joyce Pigge, ook lid van het ontwikkelteam, is sinds kort tevens een communicatiemanager aangetrokken. Pigge: ‘Ik help bij het zichtbaar maken van wie we zijn en wat we doen. Meer verbinding creëren vanuit beeldvorming en bewustwording rondom infecties, dat is essentieel voor onze koers.’

Langdurige contracten

Labmicta sloot recent een tienjarig contract af met het ziekenhuis in Hardenberg voor de microbiologische diagnostiek aldaar. Met zorgverzekeraar Menzis loopt een vijfjarig contract. In samenwerking met andere laboratoria in het consortium ‘MADMULIS’ speelt Labmicta komend jaar een hoofdrol in de landelijke Covid-19 diagnostiek van alle GGD-afdelingen. Pigge: ‘De looptijd van die contracten is vrij uitzonderlijk en zegt veel over het vertrouwen in Labmicta. Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel, we luisteren goed naar onze partners. De zorgmarkt wordt alsmaar complexer. Bij Labmicta willen we zowel professionals als burgers helpen om die weg te blijven vinden.’

Meer info: www.labmicta-ontwikkelt.nl 

Tekst : Jochem Vreeman