Almelo

Twents Fonds Voor Vakmanschap IKBINDR

Twente investeert in een Leven Lang Ontwikkelen! Door economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt in onze regio in een hoog tempo. Investeren in opleiding is belangrijk om werkenden én onze Twentse economie vitaal te houden.

Werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die maximaal een MBO 4 diploma hebben en die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting maximaal tot en met MBO niveau 4, kunnen hiervoor een scholingscheque aanvragen.

Met de campagne IKBINDR inspireren en motiveren we  mensen te investeren in zichzelf en zich te laten om-, her-, of bijscholen, maximaal tot en met MBO niveau 4, met een bijdrage vanuit het Twents Fonds voor Vakmanschap. Samen met werkgevers investeren we duurzaam in een Leven Lang Ontwikkelen en hiermee gaan we de uitdaging van de tekorten op de arbeidsmarkt aan.

Door je (kosteloos) aan te sluiten bij IKBINDR Zakelijk als werkgever, draag je bij aan een positieve leercultuur en scholing van mensen, maximaal tot en met MBO niveau 4. Wil jouw werknemer zich scholen? Dan dragen wij hier samen aan bij. De scholingskosten voor opleidingen, trainingen en/of cursussen, maximaal tot en met MBO niveau 4, worden voor 50% gefinancierd door Twents Fonds voor Vakmanschap. De andere 50% door jou als werkgever. Met het IKBINDRschap onderschrijf je als werkgever het belang van Leven Lang Ontwikkelen. Waarmee je als werkgevers in Twente de toekomst aan het nu verbindt door blijvend te investeren in Leven Lang Ontwikkelen. Zo houden we samen onze regio arbeidsfit.

Daar staan we voor. Alle werkgevers in Twente!

Contact