Enschede

MKB Twente

MKB Twente is dé overkoepelende belangenvereniging voor Twentse ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf. De bindende factor binnen de vereniging is laagdrempelig zijn, informeel, actief en (maatschappelijk verantwoord) samenwerken; Ondernemers voor Ondernemers.

Twentse ondernemers durven risico’s te nemen en creëren banen. Daarom moeten ze gefaciliteerd worden, en vooral niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels en eisen. MKB Twente is opgericht door ondernemers en voor ondernemers, met een missie die nog steeds actueel is: het creëren van een kansrijk ondernemersklimaat in Twente. Dat kan een ondernemer niet alleen, dat doen we samen als vereniging! Vandaar dat MKB Twente naast verbinding met gemeentelijke en provinciale overheden, ook hechte banden heeft met onderwijsinstellingen. MKB Twente is daar waar de lobby voor ondernemers plaatsvindt. Ondernemers bepalen onze koers, de vereniging MKB Twente is de stem van ruim 500 leden.

 

MKB Twente verbindt

MKB Twente helpt ondernemers door verbindingen te leggen, te maken en te realiseren, tussen ondernemers, maar ook met overheids- en onderwijsinstellingen. Hierdoor worden ondernemers krachtiger. MKB Twente kan met lokale, regionale en landelijke netwerken verbindingen leggen en haar leden ondersteunen met kennisuitwisseling. Elkaar helpen is gebaseerd op onderling vertrouwen. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

MKB Twente verbindt, organiseert, faciliteert en heeft een etalage functie, verwijst naar subsidiemogelijkheden en deelt graag haar kennis en ervaring met haar leden op de MKB bijeenkomsten maar ook daarbuiten. Bel of mail gerust met vraagstukken of ondernemersuitdagingen.

“MKB Twente wil graag de vuurtoren zijn voor Twentse ondernemers om de juiste koers te kunnen varen”, aldus Albert van Winden, Voorzitter van MKB Twente