Vriezenveen

De Vriezenhof

De Vriezenhof is een kleinschalige, zelfstandige zorgorganisatie die zich sinds 1966 ervoor inzet dat ouderen plezierig kunnen blijven wonen en leven. We willen zorgen dat zij een waardig leven kunnen leiden en blijven deelnemen aan de maatschappij. We doen dit door het bieden van een breed pakket van gewoon goede zorg en dienstverlening: verpleeghuiszorg, wijkverpleging, huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en welzijnsactiviteiten. Onze christelijke identiteit en de kernwaarden Hartelijk, Gemoedelijk en Zorgzaam sturen hierbij ons handelen. We gaan altijd uit van mogelijkheden, denken in oplossingen en nemen onze verantwoordelijkheid. Vanuit onze sterke wortels in de lokale samenleving willen we niet alleen zorg bieden aan Vriezenveen, maar ook samen met Vriezenveen. We zijn op diverse manieren lokaal betrokken en willen dat iedereen die bij ons woont, werkt of langskomt, dat met plezier doet en daarbij gezien en gewaardeerd wordt. Wij geloven dat de ontmoeting tussen mensen, vanuit de overtuiging dat iedereen gelijkwaardig is, de bereidheid om zorg te dragen voor elkaar vergroot. Zo vormen we samen het Hart van en voor Vriezenveen!

Contact