NULL

KienhuisHoving advocaten nieuw bestuur

Het bestuur wordt vanaf 1 juni 2021 gevormd door Lesley Broos, Madeleine van der Wal en Matthijs
van Rozen, waarbij Lesley Broos de rol van voorzitter zal bekleden.
Lesley geeft als advocaat leiding aan de sectie intellectuele eigendom, ICT-recht en privacy van
KienhuisHoving. Daarnaast bekleedt Lesley een nevenaanstelling als universitair docent Business Law
& Technology aan Universiteit Twente.
Madeleine werkt sinds 1995 in het notariaat en is in 2001 benoemd tot notaris in Utrecht. Eerst bij
CMS en in 2011 maakte zij de overstap naar Holtman Notarissen. KienhuisHoving heeft in oktober
2020 Holtman Notarissen overgenomen. Madeleine is gespecialiseerd in het commercieel vastgoed
en het personen- en familierecht.
Matthijs is sinds 1999 verbonden aan KienhuisHoving en is in 2012 benoemd tot notaris in Enschede.
Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en nauw betrokken bij de German Desk.
Alle drie blijven, naast hun bestuurstaak, werkzaam als advocaat cq notaris.
Lesley Broos: “Een van de belangrijke doelstellingen voor dit bestuur is om samen met alle collega’s
de doorgroei van ons kantoor te realiseren, zowel in termen van aantal medewerkers als in termen
van kwaliteit en rendement, maar met oog voor de menselijke maat die ons kantoor tot zo ́n fijne
werkomgeving maakt.”
Met deze benoeming is KienhuisHoving erin geslaagd een sterk en slagvaardig bestuur te benoemen,
waarin zowel het kantoor in Enschede als in Utrecht vertegenwoordigd zijn. Een bestuur dat in staat
is om adequaat in te spelen op toekomstige ontwikkelingen in de advocatuur en het notariaat.