dinsdag 7 december 2021
Enschede

Omgaan met de nieuwe model Bouwteamovereenkomsten en aanstaande wijzigingen van de UAV-GC 2005

Details

  • dinsdag 7 december 2021
  • Aanvang: 15:00
  • Eind: 17:15
  • 000
1341

Bouwen in een bouwteamverband is nog altijd populair. Door als opdrachtgever, ontwerpers en aannemer al vroegtijdig intensief samen te werken worden in de regel voor alle betrokken partijen voordelen behaald. Voor het vastleggen van de afspraken wordt al bijna 30 jaar veruit het meest gebruik gemaakt van de modelovereenkomst van VGBouw uit 1992. Opvallend genoeg zijn er recentelijk in korte tijd twee nieuwe modellen verschenen: één van Bouwend Nederland en één van Duurzaam Gebouwd. Wat kenmerkt deze modellen en welk model heeft de voorkeur? Wat zijn de voor- en nadelen van de nieuwe model Bouwteamovereenkomsten? Waar moet je alert op zijn tijdens onderhandelingen hierover?

De UAV-GC 2005 zijn algemene voorwaarden die toegepast kunnen worden, indien de aannemer naast de realisatie ook in meer of mindere mate verantwoordelijk is voor het ontwerp. Al sinds 2016 wordt gewerkt aan herziening van de UAV-GC 2005. Pas dit jaar (2021) is de concepttekst voor de herziening van de UAV-GC (‘UAV-GC 2020’) ter visie gelegd. Tijdens dit event bespreken wij enkele voorgestelde wijzigingen en tips voor de praktijk.

Sprekers

Marianne ten Feld, advocaat bouwrecht en aanbestedingsrecht
Robert de Vries, advocaat bouwrecht en commercieel vastgoed

Meld je aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Zij gingen je voor