dinsdag 15 februari 2022

Masterclass ‘Totstandkoming en beëindiging van contracten’

Details

  • dinsdag 15 februari 2022
  • Aanvang: 14:45
  • Eind: 17:00
  • 000
1600

Het aangaan van contracten en overeenkomsten is een combinatie van de theorie en de praktijk. Aan de hand van de theorie bespreken we veel voorkomende praktijkgevallen om inzicht te krijgen wanneer een overeenkomst tot stand is gekomen en wat de inhoud daarvan is.

Aan de orde komen: het contract, de offerteaanvraag, de offerte, de opdracht en de opdrachtbevestiging. Ook algemene (inkoop) voorwaarden zijn onderdeel van veel contracten. Hoe zorg je dat jouw voorwaarden van toepassing zijn en niet die van de andere partij?

Tot slot zijn er meerdere juridische manieren om contracten te beëindigen. Deze verschillende manieren worden uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden waarbij inzicht wordt gegeven in de gevolgen van deze verschillende beëindigingen.

Doelgroep

Managers/directeuren, verantwoordelijk voor in- en verkoop, klachtenfunctionarissen, stafjuristen en kwaliteitsmedewerkers

Sprekers

Ramon Steenbergen, advocaat Intellectuele eigendom, ICT-recht en privacy
Tom Pool, advocaat Intellectuele eigendom, ICT-recht en privacy en Ondernemingsrecht

Programma

De bijeenkomst vindt, vooralsnog, online plaats op dinsdag 15 februari 2022 en duurt van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Meld je aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Zij gingen je voor