dinsdag 29 maart 2022
Enschede

Cursus ‘update AVG’

Details

 • dinsdag 29 maart 2022
 • Aanvang: 10:00
 • Eind: 13:30
 • 150,00
1609

De AVG

De AVG bracht voor veel organisaties nieuwe uitdagingen met zich. Zo moet sinds 25 mei 2018 een register van verwerkingen worden bijgehouden, moeten verwerkersovereenkomsten worden gesloten of aangepast en moet onder meer worden gewerkt met privacy- en cookieverklaringen. Soms dient er een Data Protection Impact Assessment (DPIA) te worden uitgevoerd voorafgaand aan persoonsgegevensverwerking. Non-compliance brengt sinds de inwerkingtreding van de AVG grotere risico’s met zich mee. De mogelijke boetes lopen op tot maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet – als dat laatste hoger is. Ook kan een organisatie die in strijd met de verplichtingen uit de AVG handelt, direct aansprakelijk worden gesteld door betrokkenen.

Uitleg en verduidelijking

Het belang van een goede ‘privacyhuishouding’ is sinds 25 mei 2018 alleen maar toegenomen. In de sindsdien gepubliceerde rechterlijke uitspraken en opvattingen van toezichthouders wordt dit eens te meer duidelijk. Ook volgt daaruit nuttige informatie over de uitleg en handhaving van de AVG. Reden om daar meer uitgebreid bij stil te staan.

Wat is nu de stand van zaken? Wat is er verduidelijkt over de ‘open normen’ in de wet? Welke zijn de veelvoorkomende problemen? Wordt de soep eigenlijk zo heet gegeten als deze werd opgediend? Over deze en andere vragen vertellen wij u meer tijdens deze cursus. Op onze beurt zijn wij benieuwd naar hoe de AVG bij u leeft: is uw organisatie ‘AVG-compliant’? Hoe geeft u uitvoering aan alle verplichtingen? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar? En waar loopt u steeds tegenaan?

Na deelname aan onze privacycursus is uw kennis bijgespijkerd op het gebied van de AVG en aanverwante regelgeving. We bespreken aan de hand van uitspraken van rechters en toezichthouders de belangrijkste updates en actualiteiten. Denk daarbij onder andere aan de volgende onderwerpen:

 • Welke voorwaarden gelden er voor een beroep op de verschillende wettelijke verwerkingsgrondslagen? Waarop moet men daarbij letten?
 • Welke (aanvullende) vereisten volgen uit de jurisprudentie en publicaties ten aanzien van AVG-documentatie, zoals privacyverklaringen en verwerkersovereenkomsten?
 • Hoe worden samenwerkende partijen onder de AVG gekwalificeerd?
 • Hoe gaat u om met de aansprakelijkheid in een keten van persoonsgegevensverwerkingen?
 • Hoe lang mogen persoonsgegevens bewaard worden?
 • Wat is de rol van een functionaris voor de gegevensbescherming en welke verplichtingen gelden ter zake?
 • Waar moet men aan denken bij het voorkomen, melden en registreren van datalekken?
 • Welke regels gelden er voor de internationale doorgifte van persoonsgegevens?
 • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar op het gebied van de AVG?
 • Wat zijn de meest gemaakte fouten?

In de cursus wordt stilgestaan bij deze en andere vragen, waarbij de verschillende vragen overzichtelijk per onderwerp behandeld worden. Kortom, met deze privacycursus bent u weer op de hoogte van de belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen jaren op het gebied van de AVG.

Uiteraard is er uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen en voor discussies. Mocht u op voorhand al vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar teamprivacy@kienhuishoving.nl.

Sprekers

Roeland de Bruin, advocaat Intellectuele Eigendom, ICT-recht & Privacy
Ramon Steenbergen, advocaat Intellectuele Eigendom, ICT-recht & Privacy

Datum en programma

De privacy cursus duurt 3 uur en vindt plaats op dinsdag 29 maart 2022. We beginnen om 10.00 uur en sluiten rond 13.30 uur af. Wij zorgen voor een lunch.

Locatie

Vooralsnog vindt de cursus plaats op ons kantoor, Pantheon 25 te Enschede. Mocht het vanwege de geldende coronamaatregelen niet fysiek kunnen, dan vindt de cursus online via MS Teams plaats. U ontvangt dan, na aanmelding, een paar dagen van te voren de link naar de Teams meeting.

Kosten

De kosten voor de deelname aan deze update privacy cursus bedragen € 150,00 excl. BTW per persoon. Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden daarom op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.

Uiteraard bieden wij ook inhouse privacy cursussen aan. Een inhouse privacy cursus kan voor u met name interessant zijn indien meerdere personen hieraan willen deelnemen. Neemt u vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meld je aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Zij gingen je voor