Enschede

Twente Board

Twente is een ondernemende hightech regio. Ze heeft een innovatief netwerk met een krachtig technologisch profiel en een internationale ambitie. De economische agenda richt zich op de voor Twente kansrijke sector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Deze sluit goed aan bij het DNA dat van oudsher is bepaald door de maakindustrie. Bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen behalen met elkaar een voorsprong door verbinding te zoeken. De regio beschikt over een pioniersmentaliteit. Veel start ups en hightech toepassingen leiden in Twente tot nieuwe producten en diensten. Dit maakt Twente als regio aantrekkelijk voor hightech bedrijven, talentvolle studenten, ambitieuze professionals en investeerders. Twente biedt nationaal en internationaal volop kansen om te excelleren en bij te dragen aan een veilige, duurzame en vitale samenleving.

Om in de toekomst aan de grote vraag naar hoogopgeleide professionals te kunnen voldoen, is het belangrijk om te blijven investeren in het positioneren van Twente als aantrekkelijke regio om te studeren, werken en wonen. De vele
carrièremogelijkheden, de kwaliteit van wonen, leven, de veiligheid en het brede culturele aanbod zijn belangrijke redenen om voor Twente te kiezen.

Contact