Enschede

Provincie Overijssel & Twente Mobiel

Twente Mobiel is onderdeel van de provincie Overijssel. Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt de provincie in de regio Twente samen onder de naam Twente Mobiel.

Twente Mobiel helpt werkgevers bij hun mobiliteitsbeleid om te werken aan minder auto’s in de spits en de reductie van CO2. Wij geven werkgevers deskundig advies en ondersteunen bij het realiseren van acties en projecten. Samen met u streven wij naar slimme en duurzame mobiliteit in de regio.

We helpen werkgevers om hun mobiliteit te verbeteren door het uitvoeren van acties en projecten. We laten werkgevers met succesvolle en concrete acties zien dat ze winst kunnen halen met een effectief mobiliteitsmanagement. We faciliteren werkgevers bij de invulling van hun mobiliteitsbeleid door samen acties en projecten op te zetten.

Contact