Enschede

Novel-T

Door de jaren heen hebben we in Twente laten zien dat we door samenwerken en een ‘hands on’ ondernemersmentaliteit tot krachtige oplossingen komen. Precies om die reden bundelen de founders van Novel-T hun krachten. Zo wordt innovatieve bedrijvigheid gestimuleerd die de regio duurzaam vitaal houdt én draagt Novel-T bij aan een betere wereld.

Hoe ze dat doen? Eigenlijk heel simpel: ze zetten in onze samenwerking innovatie en ondernemerschap voorop. En ze zorgen voor een rijke voedingsbodem. Zo leidt nieuwe kennis die wordt ontwikkeld door onderzoekers van de Universiteit Twente en Saxion tot succesvolle spin-off bedrijven. Bedrijven werken met de onderzoekers en studenten samen aan oplossingen die leiden tot toekomstbestendigheid en nieuwe business. Studenten zetten hun ideeën om in nieuwe start-ups die de wereld kunnen veroveren.

Contact